لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

لیست قیمت ماهی و میگو زنده

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

کشت بافت آلتر رینکی مینی

25000در ماهی پت

پک ماهی های گیاه خوار(طیف رنگی خورشیدی)

181000در ماهی پت

سرماری یلو مارو 10 تا 12 سانت

375000در ماهی پت

ماهی گرین بارب 1 تا 3 سانت

28000در ماهی پت

ماهی بلو آکارا مولد 5 تا 7 سانت

90000در ماهی پت

تترا گلولایت آلبینو (L)

37500در ماهی پت

زبرا صورتی ریز 0.5 تا 1.5 CM

5900در ماهی پت

ماهی سیچلاید آفریقایی مولد 15 تا 20 Cm

204000در ماهی پت

پلاتی قرمز دم مشکی - جفتی

36000در ماهی پت

ماهی آلبینو بارب 1 تا 3 cm

27500در ماهی پت

کت گارا روفا

16500در ماهی پت

مولی (درشت)

22500در ماهی پت

تگزاس بالن درشت

53000در ماهی پت

دارف آبی ماده

49000در ماهی پت

پلاتی مختلف (L)

24500در ماهی پت

ماهی آنجل مولد 3 تا 5 سانت

50000در ماهی پت

آنجل چروک

38500در ماهی پت

مولی بالن مولد (جفت)

36000در ماهی پت

چشم چراغی مولد

25000در ماهی پت

پک ماهی گیاه خوار 4

135000در ماهی پت

سیچیلاید گوره خری متوسط 3 تا 5 cm

30000در ماهی پت

ماهی تایگر بارب ( بارب ببری ) 1 تا 3 Cm (جفت)

35000در ماهی پت

تترا نئون آبی (L)

39000در ماهی پت

پک ماهی زبرا صورتی

80000در ماهی پت

گلدفیش اوراندا پاندا 10 تا 12 cm

890000در ماهی پت

تترا گلولایت (XL)

23000در ماهی پت

استانازول 10mg مدیتچ

375000در نیو مکمل

کوریدوراس باله بلند 3تا 5 cm

27500در ماهی پت

سیچلاید بریچاردی مولد

45000در ماهی پت

ماهی کت اسپرت 7 تا 10 cm

90000در ماهی پت

سیچلاید سه بندی (کوچیک)

16000در ماهی پت

نئون دارف 2 تا 4 cm

20000در ماهی پت

گوپی اندرلیزر جفت 2تا 2.5 cm

27500در ماهی پت

ماکرو زرد 5 تا 7 CM

24900در ماهی پت

ماکرو زرد مولد

39000در ماهی پت

تگزاس بالن رنگی (درشت)

24000در ماهی پت

مولی درشت

13500در ماهی پت

سوارتیل کوی البینو

21000در ماهی پت

گلدن شارک مولد

83000در ماهی پت

جوئل ریز 2 تا 3 cm

28000در ماهی پت

ماهی رزی بارب 1تا3 cm

15400در ماهی پت

پانچاکس

42900در ماهی پت

ماکرو سفید مولد

57000در ماهی پت

آنجل سفید درشت

45000در ماهی پت

پلاتی میکی موس (XL)

20000در ماهی پت

گلدفیش ریوکین دم بلند

365000در ماهی پت

پلاتی قرمز مشکی - جفتی

47500در ماهی پت

آنجل سه خط (درشت)

25000در ماهی پت

سیچلاید دماسونی 3 تا 5 CM

33000در ماهی پت

تترا بلک فانتوم ریز

16500در ماهی پت

سیچیلاید زندانی متوسط 9 تا 12 cm

35000در ماهی پت

تترا جواهر

33000در ماهی پت

پلاتی توکسیدو (XL)

24000در ماهی پت

تترا پرستیلا (L)

37500در ماهی پت

تترا گلولایت

20000در ماهی پت

ماهی رزی بارب مولد

25500در ماهی پت

سوارتیل مولد

19500در ماهی پت

سیچلاید بریچاردی 4 تا 5 CM

37500در ماهی پت

کوریدوراس برنزی

23000در ماهی پت

زبرا آبی

6500در ماهی پت

ماهی تترا امبر

30000در ماهی پت

سیچیلاید رنگی متوسط 5 تا 7 cm

36500در ماهی پت

سوارتل سان ست (XL)

19000در ماهی پت

چشم چراغی

22000در ماهی پت

تترا گلدن پنسل (XLL)

22500در ماهی پت

تترا پنگوئن (XXL)

49000در ماهی پت

آنجل مونو درشت 6 تا 7 CM

190000در ماهی پت

میگو رد کریستال 0.5 تا 1 CM

34000در ماهی پت

بلک فانتوم 1 تا 2 cm

29000در ماهی پت

ماهی رزی بارب 3تا5 cm

23000در ماهی پت

تترا رد فانتوم ریز

22000در ماهی پت

تترا چشم چراغی بالن (L)

22500در ماهی پت

سیچلاید افرا 8 تا 9 CM

21000در ماهی پت

ماهی تترا رزی 1 تا 3 Cm

30000در ماهی پت

ماهی شارک کرم 3 تا 5 Cm

45000در ماهی پت

پرکسیموس متوسط 3 تا 5 cm

70000در ماهی پت

ماکرو زرد-آبی-سفید کوچک 2 تا 4 cm

27500در ماهی پت

آنجل مشکی درشت 5 تا 7 cm

34000در ماهی پت

سیچیلاید دهان آتشی 4 تا 6 CM

120000در ماهی پت

ماکرو سفید متوسط 5 تا 7 CM

49500در ماهی پت

اوراتوس 7 تا 8 CM

20000در ماهی پت

حلوا سیاه سایز کوچک 400 گرمی تا 500 گرمی تازه و صید روز

100000در باسلام

دلقک ماهی اسلاریس هندی – Ocellaris Clownfish

-در پت زیپ

مار ماهی پولک برفی – Snowflake Eel

-در پت زیپ

دلقک ماهی مارون – Maroon Clownfish

-در پت زیپ

روباه ماهی زرد – Foxface Lo

-در پت زیپ

خروس ماهی قرمز ولیتان – Volitan Lionfish

-در پت زیپ

خروس ماهی فومانچو – Twospot Lionfish

-در پت زیپ

گوبی دو خال – Two Spot Goby

-در پت زیپ

فلاور – flower

-در پت زیپ

فرشته ماهی لب ماتیکی – Flagfin Angelfish

-در پت زیپ

فایتر سیامی ( بتا ) – Siamese Fighter

-در پت زیپ

گلد فیش ردکپ – RedCap GoldFish

-در پت زیپ

پروانه ماهی نوار مسی – Copperband Butterflyfish

-در پت زیپ

پروانه ماهی آنتن دار – Longfin Bannerfish

-در پت زیپ

حلوا سفید(زبیدی)

-در باسلام

جراح ماهی زرد هاوایی – Yellow Tang

-در پت زیپ

پروانه ماهی ملون – Melon Butterflyfish

-در پت زیپ

پروانه ماهی زین دار – Saddleback Butterflyfish

-در پت زیپ

ماشه ماهی خط دار – Bluelined Triggerfish

-در پت زیپ