لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

لیست قیمت ماشین‌آلات دوخت صنعتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

چرخ خیاطی سردوز مارشال مدل 303A

-در ۲ فروشگاه

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز جک 9150

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز جک 9100

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی راسته دوز جک مدل A3

-در ۳ فروشگاه

چرخ صنعتی لبه دوز پتو دایماکو مدل AM-158

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی زيگزاگ تور دوز دایماکو مدل AK-2503B

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی سر طاقه دوز دایماکو مدل AK-2501

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر شماره 5 گریت اوشن مدل CZD-108

-در دوخت کالا

قیچی شماره 10 عمود بر جک JKS مدل JK-103-10

-در دوخت کالا

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز جک A3

-در امیر دوخت

چرخ صنعتی گیلانس دوز دایماکو مدل AK-767

-در دوخت کالا

میز مکش مستطیلی سیلتر مونتاژ ایران SM-GPS-77

-در 20 بافت

چرخ خیاطی سر کیسه دوز صنعتی یوهان تایوان

-در امیر دوخت

چرخ صنعتی چمن زن دایماکو مدل AK-1900A

-در دوخت کالا

سردوز کامپیوتری 3نخ جک مدل C3-3

-در نوین چرخ

قیچی عمود بر جکی مدل CZD-10

-در دوخت کالا

چرخ خیاطی صنعتی دوپایه تیپیکال

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی الیک جک 1900G

-در امیر دوخت

چرخ صنعتی سر طاقه دوز دو نخ دایماکو مدل AM-306

-در دوخت کالا

سردوز کامپیوتری 5نخ جک مدل C3-5

-در نوین چرخ

قیچی عمود بر 12 اینچ دایانگ مدل 709

-در دوخت کالا

چرخ خیاطی صنعتی سردوز سه نخ اس جی جم سی

-در امیر دوخت

میز مکش مستطیلی ژانت دار سپنتا

-در دوخت کالا

چرخ پس دوز صنعتی زوسان مدل CM-813

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی دوخت لبه فرش دایماکو مدل AK-3700BC

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی كشنده (قلقلك) دایماکو مدل AK-2600

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی لبه دوز فرش دو نخ دایماکو مدل AM-304

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی لبه دوز فرش سه نخ دایماکو مدل AM-309

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی دوخت نوار پهن به فرش دایماکو مدل AK-3700C

-در دوخت کالا

قیچی هشت پر مچی دایانگ مدل RSD-50

-در دوخت کالا

میز مکش ژانت دار جکی مدل JR-150-P

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی سر طاقه دوز تک نخ دایماکو مدل AM-302

-در دوخت کالا

قیچی هشت پر جک مدل JKS-T110

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی پرفراژ پارچه ناکاتا مدل N-1721

-در دوخت کالا

قیچی هشت پر جک مدل JKS-T100

-در دوخت کالا

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت متوسط دایماکو مدل AM-127

-در دوخت کالا

قیچی برقی 5 اینچ کی ام مدل KS-EU

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر دور متغیر لی گلد مدل LG-103-10

-در دوخت کالا

قیچی برقی 10 اینچ کی ام مدل KS-AUH

-در دوخت کالا

قیچی برش عمودبر 8 اینچ چراغ دار 550وات گریت اوشن CZD-103-8

-در 20 بافت

قیچی عمود بر 15 اینچ دایانگ مدل CZD103-F

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر شماره 6 گریت اوشن مدل CZD-3

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر شماره 10 گریت اوشن مدل CZD-3

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر جکی مدل CZD-12

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر لی گلد مدل LG-103-5-370w

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر جکی مدل CZD-5

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر لی گلد مدل LG-103-13-750w

-در دوخت کالا

چرخ خیاطی صنعتی سردوز پنج نخ زوجی 993A

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی سردوز کامپیوتری پنج نخ جک C3

-در امیر دوخت

قیچی عمود بر کامپیوتری جکی مدل CZD-8 CAM

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر 13 اینچ دایانگ مدل CZD103-F

-در دوخت کالا

دستگاه میز اتوی شلوار جین آلبا مدل B12-1

-در دوخت کالا

قیچی برقی 8 اینچ کی ام مدل KS-AUH

-در دوخت کالا

قیچی عمود بر لی گلد مدل LG-103-8-550w

-در دوخت کالا

چرخ خیاطی صنعتی سردوز کامپیوتری چهار نخ جک C3

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز کامپیوتری جک A5E

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی دوپایه جک مدل 6380 EHC

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی الیک جک 1900

-در امیر دوخت

قیچی عمود بر شماره 10 کامپیوتری گریت اوشن مدل X708

-در دوخت کالا

چرخ خیاطی صنعتی سردوز چهار نخ زوجی 993A

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی سردوز چهار نخ اس جی جم سی

-در امیر دوخت

چرخ خیاطی صنعتی سردوز پنج نخ نان بنگ 800D

-در امیر دوخت