لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲

لیست قیمت گچ، سیمان و آهک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

گچ میکرونیزه سایه مومن آباد سمنان

-در پارس اور

گچ میکرونیزه سمنان ساری

-در پارس اور

سوپر گچ سمنان پارس مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ عاج مشهد (ساتن پاششی)

-در پارس اور

گچ خاکی ممتاز مشهد مخصوص زیرکار

-در پارس اور

گچ میکرونیزه جهرم

-در پارس اور

گچ گیپتون سمنان کویر

-در پارس اور

گچ پرلیتی – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ سفیدکاری نوع دو اسپندار سمنان

-در پارس اور

گچ میکرونیزه پردیسان سمنان

-در پارس اور

گچ و خاک اسپیران و جمال

-در ساختمان صنعت

گچ آریا مش 100 (30کیلوگرم)

-در ساختمان صنعت

گچ پاششی سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

گچ ساتن – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ ساتن – سپید گچ ساوه

-در پارس اور

گچ گیپتون کاسپین

-در پارس اور

سوپر گچ متین مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ سیوا کاسپین

-در پارس اور

گچ بارز مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ گیپتون سیمین سمنان

-در پارس اور

گچ پاششی سیمین سمنان

-در پارس اور

گچ مومن آباد سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ میکرونیزه سریر – گچ صنعتی امید سمنان

-در پارس اور

گچ ساتن سریر – امید سمنان

-در پارس اور

گچ ابزارزنی کوه سفید سمنان

-در پارس اور

گچ سارینا ساتن

-در پارس اور

گچ سوپر دوسرنده تمدن سمنان

-در پارس اور

گچ دومنظوره تمدن سمنان

-در پارس اور

گچ میکرونیزه تمدن سمنان

-در پارس اور

گچ جمیل مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ رسا مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ کومش مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ پاششی آی نور گنبد

-در پارس اور

گچ سفیدکاری نگین خراسان

-در پارس اور

گچ میکرونیزه سمنان کویر

-در پارس اور

گچ سوپر میکرونیزه دوسا

-در پارس اور

گچ پلیمری دستی سیوا سمنان کویر

-در پارس اور

مکمل گچ سیوا

-در پارس اور

گچ دالاهو مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ گیپتون – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ میکرونیزه – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

پودر ماستیک – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ سفیدکاری کاسپین سمنان

-در پارس اور

گچ سمند سوپر میکرونیزه

-در پارس اور

گچ سیوا – سپید گچ ساوه

-در پارس اور

گچ طلایی سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

بتن ترمیمی سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

حریر گچ 33 کیلوگرم

-در ساختمان صنعت

وال فیکس سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

گچ سیوا سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

گچ سوپر طلایی سپید گچ ساوه 30 کیلویی خرده فروشی

-در ساختمان صنعت

گچ درسا ممتاز 25 کیلوگرم

-در ساختمان صنعت

گچ جیپتون(روکش بتن) سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

گچ آریا مش 80 (30کیلوگرم)

-در ساختمان صنعت

گچ بتوپلاست (گیپتون) جهرم

-در پارس اور

گچ زیرکار (معمولی) جهرم

-در پارس اور

گچ ساتن آی نور گنبد

-در پارس اور

گچ قالب سازی آی نور گنبد

-در پارس اور

گچ معمولی سمنان جم

-در پارس اور

گچ سفیدکاری سمنان کویر

-در پارس اور

ایران گچ مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ سیوا – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

پودر بتونه درزگیر – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ پاششی پلیمری اسپندار سمنان

-در پارس اور

گچ نمونه سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ میکرونیزه کیمیا مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ ساتن کاسپین

-در پارس اور

گچ ساتن سحر سمنان

-در پارس اور

گچ سیمین سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ سمنان ساری مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

سوپر گچ موج – مومن آباد سمنان

-در پارس اور

گچ سمند سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ پلاستوفوم سحر سمنان

-در پارس اور

گچ پاششی – سپید گچ ساوه

-در پارس اور

گچ شمس سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ آژند سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ زیوان سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ تابان سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ زمرد سمنان مخصوص سفیدکاری

-در پارس اور

گچ زیرکار خراسان – گچ خوشکار خراسان

-در پارس اور

گچ جمیل برای مصارف عمومی

-در پارس اور

پلاستوفوم کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ پاششی جت گیپس – کارا گچ سمنان

-در پارس اور

گچ سیوا اسپندار سمنان

-در پارس اور

گچ میکرونیزه سهند سمنان

-در پارس اور

گچ زیرکاری نوع سه اسپندار سمنان

-در پارس اور

گچ زیرکاری نوع دو اسپندار سمنان

-در پارس اور

گچ بلور ساوه

-در پارسیان سازه

گچ آریا مش 100 (33کیلوگرم)

-در ساختمان صنعت

سوپر گچ متین 33 کیلوگرم

-در ساختمان صنعت

سوپر گچ متین 30 کیلوگرم

-در ساختمان صنعت

گچ معمولی سپید گچ ساوه

-در ساختمان صنعت

حریر گچ 30 کیلوگرم

-در ساختمان صنعت

صادرات گچ

-در پارس اور