لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

لیست قیمت بلوک و آجر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ آبی(تزریقی)45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز32000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ قرمز(تزریقی)45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی تو قرمز45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کج راه32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP864664در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP462427در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB413012935در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP3963337در پاتوپا
بلوک 15×20×403600در پارسیان سازه
بلوک شیشه ای کاوه مدل ساده (کلرویو )برنز33000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل باران ( رین )32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1552089در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1521245در پاتوپا
سفال نیمه 101800در پارسیان سازه
سفال 102000در پارسیان سازه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP464385در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل موج و حباب32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP854664در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم20000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310063005در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی زرد45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی سبز45000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410514838در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه ونیز20000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی تو سبز45000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270556026در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270566606در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ نارنجی(تزریقی)45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل حبابی آبی32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310515783در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی آبی45000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310556057در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز زرد45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی آبی45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کلودی نارنجی45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز قرمز45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی دودی31000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز سبز45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای 20*2022500در باسلام
بلوک سبک لیکا پارسیان 20*50 با ضخامت 15 سانتیمتر LLB125-در ساختمان صنعت
بلوک سقفی سفال بهرامی آبیک-در ساختمان صنعت
بلوک سبک معدنی پارسیان 20*40 با ضخامت 10 سانتیمتر LB 1024-در ساختمان صنعت
بلوک های ابعاد آجر811216-در طاها بازار
بلوک گوشه راست پارسیان 200*200*400 میلیمتر NB502-در ساختمان صنعت
بلوک سبک لیکا پارسیان 220*50 با ضخامت 20 سانتیمتر LLB225-در ساختمان صنعت
بلوک های ویژه دیواری توخالی 3 جداره 812512-در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری تو خالی 6 جداره 812700-در طاها بازار
بلوک های دیواری تو پر 811520-در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری توخالی ته پر نیمه 3 جداره 812271-در طاها بازار
آجر پلاک نما ال 4 سانت نانو 4 در 10 زرد یزد گنبد-در آجرنسوز قصرطلایی
بلوک سیمانی پلی استایرنی میکسونال1ابعاد 20*60*20 فرانگر رزفام-در طاها بازار
بلوک دو رو نما پارسیان 200*200*400 میلیمتر NB503-در ساختمان صنعت
بلوک های دیواری تو خالی ته پرنیمه 2 جداره 812221-در طاها بازار
بلوک های تیغه ای توپر811510-در طاها بازار
بلوک یک رو نما پارسیان 200*200*400 میلیمتر NB505-در ساختمان صنعت
بلوک ماسه ای پارسیان 20*20*LB 2240 2240-در ساختمان صنعت
بلوک های ویژه دیواری توخالی ته پر3جداره812552-در طاها بازار
بلوک سبک دیواری تو خالی بهنام بتن عرض 15 سانتی متر-در پی بام
بلوک سبک معدنی پارسیان 20*40 با ضخامت 7 سانتیمتر LB 724-در ساختمان صنعت
بلوک های ویژه نعل درگاه 20سانتی متری 812691-در طاها بازار
بلوک سبک معدنی پارسیان 20*40 با ضخامت 15 سانتیمتر LB 1524-در ساختمان صنعت
بلوک توپر پارسیان 7*20*40 LLB 7240-در ساختمان صنعت
بلوک های ویژه دیواری تو خالی 8جداره با 21 سوراخ کد812674-در طاها بازار
بلوک های دیواری تو خالی ته پر2 جداره 812422-در طاها بازار
بلوک گوشه چپ پارسیان 200*200*400 میلیمتر NB501-در ساختمان صنعت
ژئو بلوک نیمه پارسیان 229*200*240 میلیمتر ZB 401-در ساختمان صنعت
بلوک سبک معدنی پارسیان 20*50 با ضخامت 15 سانتیمتر LB 1525-در ساختمان صنعت
بلوک های دیواری تو خالی ته پرنیمه 2 جداره 812253-در طاها بازار
بلوک سبک betonax 15*20*40-در طاها بازار
بلوک سبک لیکا پارسیان 20*40 با ضخامت 20 سانتیمتر LLB224-در ساختمان صنعت
بلوک سیمانی پلی استایرنی میکسونال1ابعاد 20*60*15فرانگر رزفام-در طاها بازار
ژئو بلوک درپوش نمادار پارسیان 229*200*240 میلیمترZB 400-در ساختمان صنعت
بلوک دیواری تو خالی ته پر ابعاد 40*30*10-در طاها بازار
ژئو بلوک گوشه راست پارسیان 200*200*300 میلیمتر ZB 404-در ساختمان صنعت
بلوک سیمانی پلی استایرنی میکسونال1ابعاد 20*60*10فرانگر رزفام-در طاها بازار
بلوک سیمانی پلی استایرنی میکسونال2ابعاد 20*60*10 فرانگر رزفام-در طاها بازار
بلوک سبک لیکا پارسیان 20*40 با ضخامت 10 سانتیمتر LLB124-در ساختمان صنعت
بلوک سیمانی پلی استایرنی میکسونال2ابعاد 20*60*15 فرانگر رزفام-در طاها بازار
بلوک سه جداره پارسیان 15*20*50 LLB1253-در ساختمان صنعت
بلوک یو بتنی پارسیان 40*50*40 UB 454-در ساختمان صنعت
بلوک های ویژه دیواری توخالی نیمه 3 جداره 812513-در طاها بازار
آجرنما رسی پلاک زرد 320x70x25mm-در آجرنسوز قصرطلایی
بلوک های ویژه تیغه ای تو خالی ته پر3 جداره812413-در طاها بازار
ژئو بلوک کامل پارسیان 300*200*457 میلیمتر ZB 402-در ساختمان صنعت
ژئو بلوک گوشه چپ پارسیان 200*200*300 میلیمتر ZB 403-در ساختمان صنعت
بلوک سیمانی پلی استایرنی میکسونال2ابعاد 20*60*20 فرانگر رزفام-در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری توخالی ته پر4جداره812675-در طاها بازار
بلوک یک رو نما نیمه پارسیان 200*200*200 میلیمتر NB504-در ساختمان صنعت
بلوک ابعاد 15*25*60 ایربتن-در طاها بازار
بلوک ابعاد 20*25*60 ایربتن-در طاها بازار
بلوک های ویژه و H شکل 20 سانتی متری 812423-در طاها بازار
آجرنما رسی پلاک زرد 200x55x22mm-در آجرنسوز قصرطلایی
آجرنما رسی پلاک زرد 220x55x22mm-در آجرنسوز قصرطلایی
آجرنما رسی پلاک زرد 200x200x25mm-در آجرنسوز قصرطلایی
بلوک های ویژه و H شکل 15 سانتی متری 812689-در طاها بازار
بلوک سبک betonax 10*20*40-در طاها بازار
بلوک سبک betonax 15*50*20-در طاها بازار
بلوک های ویژه دیواری تو خالی ته پر3جداره 812573-در طاها بازار
آجرنما رسی پلاک زرد 200x40x22mm-در آجرنسوز قصرطلایی