لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

لیست قیمت بلوک و آجر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
آجر 5 سانتی370در بازرگانی جهان جاویدان
آجر نسوز نما آذرخش کد AP291793در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP383044در پاتوپا
بلوک هبلکس کیبکس ابعاد 10*24*607386در بامابساز
بلوک شیشه ای کاوه مدل دوچیا32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB120013208در پاتوپا
گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز پرتقالی80300در سنگ ژان
آجر نسوز نما آذرخش کد AB413023588در پاتوپا
بلوک هبلکس کیبکس ابعاد 20*24*6014613در بامابساز
آجر 10 سوراخ تکنو آجر ابعاد 21*10*5.5840در بامابساز
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی20000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک 20×20×403700در پارسیان سازه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB4125138099در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP884140در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB220012363در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB3125141677در پاتوپا
بلوک شیشه ای مدل کلودی پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای مدل کلودی32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST1151599در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB513014094در پاتوپا
آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST1111625در پاتوپا
گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز شاموتی137500در سنگ ژان
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی برنز33000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل شیشه ساده32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310012490در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP465609در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل کوبیسم32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP583214در پاتوپا
بلوک شیشه ای مدل دوستاره برفی پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک 15×20×503000در پارسیان سازه
بلوک هبلکس کیبکس ابعاد 8*24*605974در بامابساز
آجر نسوز نما آذرخش رستیک کد AR802249در پاتوپا
گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز انگلیسی 1121000در سنگ ژان
آجر نسوز نما آذرخش کد AP403651در پاتوپا
بلوک هبلکس کیبکس ابعاد 15*24*6011047در بامابساز
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ30000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل کوبیسم پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
سفال 10 فومدار2000در پارسیان سازه
آجر مصنوعی اخرایی95000در خاجی کالا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP312089در پاتوپا
بلوک شیشه ای مدل کلودی مات50000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP352796در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1541307در پاتوپا
بلوک هبلکس کیبکس ابعاد 12*24*608822در بامابساز
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270012490در پاتوپا
بلوک شیشه ای12500در باسلام
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه گل یخ20000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP460323در پاتوپا
سفال 15 ساده2700در پارسیان سازه
گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز انگلیسی 3121000در سنگ ژان
بلوک شیشه ای کاوه مدل جیولی32000در شرکت مدنی نقشینه
سفال نیمه 101800در پارسیان سازه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB223013355در پاتوپا
بلوک سقفی 25 سانتی سفال تهران6700در بامابساز
بلوک شیشه ای مدل حبابی30000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB420052554در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی پوست پیازی20000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل ونیز32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز صخره ای آذرخش کد AST1132743در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم پوست پیازی22000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP834152در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی پوست پیازی31000در شرکت مدنی نقشینه
گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز گلبهی126500در سنگ ژان
آجر نسوز نما آذرخش کد AP413820در پاتوپا
گروه کارخانجات نوین سنگ - سنگ ژان|آجر نسوز انگلیسی 2121000در سنگ ژان
آجر نسوز نما آذرخش رستیک کد AR204155در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1531245در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AR4224841در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB510012955در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB420012159در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB210062849در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی تو سبز45000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270556026در پاتوپا
آجر 10 سوراخ تکنو آجر ابعاد 21*10*5.5980در بامابساز
بلوک شیشه ای کاوه مدل ساده (کلرویو )برنز33000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP322194در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410062518در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP343503در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410052170در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی بنفش45000در شرکت مدنی نقشینه
بلوک شیشه ای کاوه مدل باران برنز33000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AR431975در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB413012935در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB270515741در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410565564در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB410012087در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل باران ( رین )32000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB220555739در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AP462427در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310063005در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310566648در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل گل یخ رنگ آبی(تزریقی)45000در شرکت مدنی نقشینه
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310132887در پاتوپا
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم20000در شرکت مدنی نقشینه
آجر 10 سوراخ کوچک680در پارسیان سازه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1511087در پاتوپا
بلوک 7×20×403250در پارسیان سازه
آجر نسوز نما آذرخش کد AP1521245در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB273023084در پاتوپا
آجر نسوز نما آذرخش کد AB310556057در پاتوپا