لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

لیست قیمت لوازم بسته‌بندی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3:1 با قطر 012/03

30000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار ضخیم و منعطف 3:1 با قطر 056/16

102000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 3:1 با قطر 30.0/10.2

67000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر ۱ میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

1500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 1.5 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

2200در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 2.5 میلیمتری مشکی

2000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 5میلیمتر آبی-قرمز-زرد

3800در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 7 میلیمتر مشکی

6000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 7 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

7500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

37000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 35 میلیمتر مشکی

30000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 35 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

51000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 40 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

60000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 60 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

120000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 80 میلیمتر مشکی

75000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 100میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

280000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۲۰ کیلو ولت سایز ۰۳۰/۱۵

118000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۲۰ کیلو ولت سایز ۰۷۵/۳۸

210000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 3:1 با قطر 07.9/0.3

21000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 4:1 با قطر 04.0/01.0

19800در الکتروقبادیان

جعبه پیتزا مینی سایز۱۸ بسته ۲۰۰ عددی

242000در چاپارپک

روکش حرارتی ضد سایش (جوراب کابل پلاستیکی) با قطر ۵۰

17000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 3:1 با قطر 12.7/04.2

27000در الکتروقبادیان

جعبه پیتزا خانواده سایز۳۶ بسته ۱۰۰ عددی

557700در چاپارپک

روکش حرارتی ضد سایش (جوراب کابل پلاستیکی) با قطر ۱۰

5000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

17000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 70 میلیمتر مشکی

65000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 12 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

11500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 14 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

14500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 16میلیمتر مشکی

12000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 18 میلیمتر مشکی

13000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 25 میلیمتر مشکی

18000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 150 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

500000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر30 میلیمتر مشکی

24000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 3.5 میلیمتری مشکی

3000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 3 میلیمتری مشکی

2500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 14 میلیمتر مشکی

10000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 20 میلیمتر مشکی

14000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 22 میلیمتر مشکی

15000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 28 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

40000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه زیپ دار 3:1 با قطر 065/22

700000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۲۰ کیلو ولت سایز ۱۰۰/۵۰

260000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 16میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

18500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 10 میلیمتر مشکی

8000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 12 میلیمتر مشکی

9000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 16میلیمتر آبی-قرمز-زرد

7500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 20 میلیمتر شفاف-سفید-ارت-سبز

25000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 28 میلیمتر مشکی

21000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 150 میلیمتر مشکی

220000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 180 میلیمتر مشکی

300000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 3:1 با قطر 09.5/03.2

23000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی دو لایه چسب دار منعطف 4:1 با قطر 06.0/01.5

25000در الکتروقبادیان

یونولیت بسته بندی 4*4*4- 20عدد

28000در گروه تجاری راتین

یونولیت بسته بندی 5*5*5- 50عدد

39000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض10، ارتفاع2، طول انتخابی- 20 عدد

23000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض6، ضخامت5، طول انتخابی- 20 عدد

25000در گروه تجاری راتین

یونولیت بسته بندی مدل عرض 8 و ارتفاع 2 سانتیمتر بسته 20 عددی

21000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض25، ضخامت2، طول انتخابی- 20 عدد

32000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض20، ضخامت2، طول انتخابی- 20 عدد

28000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض15، ضخامت2، طول انتخابی- 20 عدد

25000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض30، ضخامت2، طول انتخابی- 20 عدد

35000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض10، ضخامت5، طول انتخابی- 20 عدد

32000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض8، ضخامت5، طول انتخابی- 20 عدد

28000در گروه تجاری راتین

یونولیت عرض15، ضخامت5، طول انتخابی- 20 عدد

39000در گروه تجاری راتین

یونولیت 6*6، ارتفاع 5 سانت- 20 عدد

27000در گروه تجاری راتین

جعبه پیتزا دونفره سایز۳۲ بسته ۱۰۰ عددی

371200در چاپارپک

روکش حرارتی تک لایه قطر 3 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

3000در الکتروقبادیان

سینی سه لایه زانت بسته ۱۵ کیلویی

270000در چاپارپک

جعبه پیتزا مینی اقتصادی سایز ۱۷٫۵ بسته ۲۰۰ عددی

258200در چاپارپک

جعبه پیتزا یکنفره سایز ۲۳ بسته ۲۰۰ عددی

402800در چاپارپک

جعبه پیتزا جوان سایز ۱۹ بسته ۲۰۰ عددی

372000در چاپارپک

جعبه پیتزا دونفره سایز۲۸ بسته ۱۰۰ عددی

317100در چاپارپک

جعبه پیتزا سوپر سایز۴۰ بسته ۱۰۰ عددی

540600در چاپارپک

دایکات 440042

34200در موما پک

دایکات 440039

34200در موما پک

دایکات 440030

25000در موما پک

دایکات 440028

56700در موما پک

دایکات 440026

36000در موما پک

دایکات 440025

36000در موما پک

دایکات 440021

34200در موما پک

دایکات 440016

25000در موما پک

دایکات

25000در موما پک

روکش حرارتی تک لایه قطر 70 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

69000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 6 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

4200در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 7 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

5000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 9 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

5800در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 35 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

29000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 40 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

33500در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 50 میلیمتر مشکی

38000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 60 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

55000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 100 میلیمتر آبی-قرمز-زرد

106000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی تک لایه قطر 120میلیمتر آبی-قرمز-زرد

160000در الکتروقبادیان

روکش حرارتی فشار قوی ۱۰ کیلو ولت سایز ۰۲۰/۰۸

65000در الکتروقبادیان

جعبه پیتزا مینی اقتصادی سایز ۱۷٫۵ بسته ۲۰۰ عددی

241600در چاپارپک

جعبه پیتزا خانواده سایز۳۴ بسته ۱۰۰ عددی

484200در چاپارپک

جعبه پیتزا جوان سایز ۱۹ بسته ۲۰۰ عددی

324000در چاپارپک

جعبه پیتزا جوان سایز۲۱ بسته ۲۰۰ عددی

337600در چاپارپک

جعبه پیتزا یکنفره سایز۲۶ بسته ۲۰۰ عددی

528800در چاپارپک

دایکات 440043

63000در موما پک

دایکات 440037

38700در موما پک