لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

لیست قیمت روغن صنعتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

روغن هیدرولیک پارس بابک 68 20 لیتری

640000در روغن کالا

روغن پارس بابک 68 بشکه

6250000در روغن کالا

روغن بهران درفش 68 بشکه

5850000در روغن کالا

روغن بهران هیدرولیک H46 بشکه

6293000در روغن کالا

روغن بهران بردبار 220 بشکه

9425000در روغن کالا

روغن پارس بابک ویژه 68 بشکه

6784000در روغن کالا

روغن بهران هیدرولیک H68 بشکه

6642000در روغن کالا

روغن پارس بابك ويژه 100 بشکه

5399000در روغن کالا

روغن پارس کیوان 68 بشکه

5686000در روغن کالا

روغن بهران بردبار 100 بشکه

7280000در روغن کالا

روغن بهران بردبار 320 بشکه

10897000در روغن کالا

روغن بهران توربین 46 بشکه

10400000در روغن کالا

روغن بهران کمپرسور VDL 68 بشکه

10300000در روغن کالا

روغن بهران بردبار 1000 بشکه

14400000در روغن کالا

روغن بهران سرد ویژه 100 بشکه

21318000در روغن کالا

روغن بهران پاک بشکه

6151000در روغن کالا

روغن شل کرونا 68 کمپرسور اسکرو

1400000در کمپرسور کوشا

گریس پارس شاسی پلاس 3 ده پوندی

185000در روغن کالا

گریس پارس 5028 بشکه

9441000در روغن کالا

گریس پارس GL-95 سطل

2932900در روغن کالا

روغن کمپرسور سانیسو SL32 چهار لیتری

2650000در هواسایت

روغن بهران هيدرولیک HFC بشکه

13150000در روغن کالا

روغن بهران مقاوم 220 بشکه

9316000در روغن کالا

روغن کمپرسور 3gs

650000در دیباپارت

روغن پارس نیسان 100 بشکه

6818000در روغن کالا

روغن بهران بردبار 46 بشکه

6539000در روغن کالا

روغن کمپرسور اطلس کوپکو 20 لیتری روتو زد(Roto-Z)

28000000در هواسایت

روغن پارس گریس فایبر2 بشکه

4907000در روغن کالا

بهران دوخت 22 بشکه

8340000در روغن کالا

روغن پارس موج 40 بشکه

6934000در روغن کالا

روغن پارس پاسارگاد 10 بشکه - باستان 10w

6587000در روغن کالا

روغن بهران هیدرولیک HP32 بشکه

7283000در روغن کالا

روغن وکیوم بلک گلد (BLACK GOLD (JB چهار لیتری

960000در هواسایت

روغن بهران مقاوم K 220 بشکه

10889000در روغن کالا

روغن بهران سرد ویژه 46 بشکه

20928000در روغن کالا

گریس پارس 5022 بشکه

9441000در روغن کالا

روغن پارس بابک 22 بشکه

5650000در روغن کالا

روغن وکیوم روبین ایر Robinair چهار لیتری

584250در هواسایت

روغن پارس کیوان 22 بشکه

5400000در روغن کالا

روغن پارس بابک 46 بشکه

6250000در روغن کالا

روغن پارس غزال (تراکتور) 20 لیتری 10W30 STOU

751000در روغن کالا

روغن پارس فلاشینگ 32 بشکه

7580000در روغن کالا

روغن بهران هيدرولیک TX32 بشکه

6948000در روغن کالا

روغن پارس کیوان 46 بشکه

5438000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 15 بشکه

17328000در روغن کالا

بهران دوخت 10 بشکه

17010000در روغن کالا

روغن بهران هيدرولیک HFDU46 بشکه

22737200در روغن کالا

بهران مقاوم k68 بشکه

8590000در روغن کالا

گریس شاسی پلاس پارس 35 پوندی

580000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک 68 ZF بشکه

7762000در روغن کالا

روغن پارس قطره 10 بشکه

5750000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 46 بشکه

9335000در روغن کالا

روغن پارس اترک ويژه بشکه

14120000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک 46 ZF بشکه

7537000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک 32 ZF بشکه

7490000در روغن کالا

گریس پارس شاسی یک بشکه

4750000در روغن کالا

روغن پارس کوئیچینگ ( کوئینچینگ ) CQ بشکه

8102000در روغن کالا

بهران دوخت 32 بشکه

8177000در روغن کالا

روغن پارس زنجیر SHT-PAO بشکه

21615000در روغن کالا

روغن کمپرسور بیتزر BSE 170

17400000در دیباپارت

روغن پارس کیوان 100 بشکه

6286000در روغن کالا

روغن پارس بابک ویژه 46 بشکه

6600000در روغن کالا

روغن پارس کمپرسور برودتی R-68 بشکه

20896000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 100

10594000در روغن کالا

روغن پارس نیسان 150 بشکه

8450000در روغن کالا

گریس پارس شاسی گرافیت دار 3 بشکه

5476000در روغن کالا

بهران آبکار ویژه 145 بشکه

7866000در روغن کالا

اسپری روغن لوبریکات Instrument Lubricant Spray

34800در فروشگاه 32

روغن پارس اقیانوس 50 بشکه

8366000در روغن کالا

گریس بهران لعل 3 بشکه

5139000در روغن کالا

روغن پارس کیوان 460 بشکه

11094000در روغن کالا

روغن پارس بابک 460 بشکه

13570000در روغن کالا

روغن وکیوم لیبولد LEYBOLD LEYBONOL LVO 310 دویست و هشت لیتری

392977600در هواسایت

بهران مقاوم 150 بشکه

8279000در روغن کالا

گریس پارس روئین 3000 بشکه

13386000در روغن کالا

روغن بهران مقاوم K 32 بشکه

8590000در روغن کالا

روغن بهران کمپرسور VDL 32 بشکه

10240000در روغن کالا

روغن بهران هيدرولیک TX46 بشکه

7029000در روغن کالا

روغن بهران توربین 100 بشکه

10700000در روغن کالا

روغن کمپرسور سانیسو SL46 چهار لیتری

3300000در هواسایت

روغن بهران برش 12 بشکه

6755000در روغن کالا

روغن بهران هیدرولیک H220 بشکه

8870000در روغن کالا

روغن پارس توربین 32 -GT بشکه

9930000در روغن کالا

روغن پارس راک دریل 68 بشکه

7523000در روغن کالا

روغن کمپرسور 4gs

650000در دیباپارت

روغن بهران برش 33 بشکه

8844000در روغن کالا

روغن پارس رولینگ 460 بشکه

10659000در روغن کالا

روغن پارس کیوان 150 بشکه

7330000در روغن کالا

گریس OKS 1155

3950000در هواسایت

گریس OKS 416

2890000در هواسایت

روغن بهران هیدرولیک T37 بشکه

9152000در روغن کالا

روغن پارس کیوان 320 بشکه

9697000در روغن کالا

روغن پارس کمپرسور 1053 ایزو 68 بشکه

9780000در روغن کالا

روغن کمپرسور سانیسو SL100 چهار لیتری

2300000در هواسایت

روغن وکیوم لیبولد LEYBOLD LEYBONOL LVO 210 پنج لیتری

4650000در هواسایت

روغن بهران برش 34 بشکه

7439000در روغن کالا

روغن پارس رولینگ 320 بشکه

9640000در روغن کالا

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 32 بشکه

9152000در روغن کالا

روغن پارس راک دریل 32 بشکه

5352000در روغن کالا

روغن پارس کمپرسور VDL150 بشکه

10580000در روغن کالا