لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

لیست قیمت درایو و سافت استارتر

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری عمومی GD10-2R2G-4-B4030000در تسلا کالا
درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری عمومی GD10-2R2G-S2-B3690000در تسلا کالا
درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R7G-S2-B2660000در تسلا کالا
درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R7G-4-B3540000در تسلا کالا
درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری عمومی GD10-1R5G-4-B3720000در تسلا کالا
درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری عمومی GD10-1R5G-S2-B3430000در تسلا کالا
درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R4G-S2-B2530000در تسلا کالا
سافت استارتر پوترون مدل PR5200 POWTRAN-در تجهیزات اندازه گیری بهروز
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین N700E-075HF/110HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 18.5کیلووات کاربری سنگین N700E-185HF/220HFP-در تسلا کالا
اینورتر و سافت استارتر ریچ inverter rich-در تجهیزات اندازه گیری بهروز
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 75 کیلووات کاربری سنگین N700E-750HF/900HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 11 کیلووات کاربری سنگین N700E-110HF/150HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 110 کیلووات کاربری سنگین N700E-1100HF/1320HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 37 کیلووات کاربری سنگین N700E-370HF/450HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 30 کیلووات کاربری سنگین N700E-300HF/370HFP-در تسلا کالا
اینورتر و سافت استارتر رایم باس Rhymebus Inverter-در تجهیزات اندازه گیری بهروز
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 22 کیلووات کاربری سنگین N700E-220HF/300HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 90 کیلووات کاربری سنگین N700E-900HF/1100HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 2.2 کیلووات مدل N700E-022HF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI تکفاز، توان 2.2 کیلووات مدل N700E-022SF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 350 کیلووات کاربری سنگین N700E-3500HF/3800HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 0.75 کیلووات مدل N700E-007HF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین N700E-055HF/075HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 220 کیلووات کاربری سنگین N700E-2200HF/2500HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 280 کیلووات کاربری سنگین N700E-2800HF/3200HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 45 کیلووات کاربری سنگین N700E-450HF/550HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 1.5 کیلووات مدل N700E-015HF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI تکفاز، توان 1.5 کیلووات مدل N700E-015SF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 55 کیلووات کاربری سنگین N700E-550HF/750HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 160 کیلووات کاربری سنگین N700E-1600HF/2000HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI تکفاز، توان 0.75 کیلووات مدل N700E-007SF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 3.7 کیلووات مدل N700E-037HF-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگین N700E-150HF/185HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI سه فاز، توان 132 کیلووات کاربری سنگین N700E-1320HF/1600HFP-در تسلا کالا
درایو (اینورتر) HYUNDAI تکفاز، توان 0.37 کیلووات مدل N700E-004SF-در تسلا کالا