لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

لیست قیمت ترانسفورماتور

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
ترانسفورماتور630KVAهرمتیک20KV1950618800در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۴۰۰KVA ردیف ۲۰kV135630000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور 25KVA روغنی تکفاز 20KV19105000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور 800KVA نرمال 11KV1938831100در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA روغنی 20KV215470170در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۲۵kVA ردیف ولتاژ ۳۳kV28265000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۲۵۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV504292718در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۲۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV126140000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور ایزوله سیم پیچی شده کاهنده و افزاینده ولتاژو جریان در توانهای مختلف 300میلی امپر با کیفیت بسیار بالا و در حد استاندارد30000در باسلام
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو19303354در رشنو کالا
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۱۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV17590000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور 160KVAروغنی874795800در مهام پاور
ترانسفورماتور100KVAهرمتیک20KV586454660در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۵۰kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV27030000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۱۶۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV429935000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور50KVAهرمتیک20KV385886370در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۷۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV30380000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور200KVAنرمال33KV862338970در مهام پاور
ترانسفورماتور75KVAهرمتیک33KV643984120در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۵۰۰kVA ردیف ۲۰kV174200000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور75KVAهرمتیک20KV507502550در مهام پاور
ترانسفورماتور125KVAهرمتیک20KV732505340در مهام پاور
ترانسفورماتور25KVAهرمتیک20KV274468510در مهام پاور
ترانسفورماتور125KVAنرمال 33KV665733580در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۲۰۰۰kVA ردیف ۳۳kV592060000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی سه فاز ۳۱۵KVA نرمال ردیف ۲۰KV145560000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور200KVAهرمتیک20KV882222050در مهام پاور
ترانسفورماتور تک فاز 0.063 کیلووات 220/380 ولت،Single-phase transformer220000در قلب تبریز
ترانسفورماتور 100KVA روغنی 33KV677104980در مهام پاور
ترانسفورماتور200KVAهرمتیک33KV1087780170در مهام پاور
ترانسفورماتور50KVAهرمتیک20KV393965800در مهام پاور
ترانسفورماتور400KVAهرمتیک33KV1750409530در مهام پاور
ترانسفورماتور 100KVA نرمال 11KV476360570در مهام پاور
ترانسفورماتور75KVAهرمتیک20KV500135940در مهام پاور
ترانسفورماتور 125KVA روغنی 33KV797028650در مهام پاور
ترانسفورماتور 50KVA روغنی 33KV455704860در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA روغنی 33KV1131500780در مهام پاور
ترانسفورماتور500KVAهرمتیک20KV1551173440در مهام پاور
ترانسفورماتور100KVAهرمتیک33KV703178540در مهام پاور
ترانسفورماتور 75KVA نرمال 11KV405210770در مهام پاور
ترانسفورماتور125KVAهرمتیک20KV753348280در مهام پاور
ترانسفورماتور 315KVA نرمال 11KV957830840در مهام پاور
ترانسفورماتور250KVAهرمتیک33KV1289228840در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۵۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV170410000در ۲ فروشگاه
ترانسفورماتور 125KVA نرمال 11KV611776930در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۸۰۰kVA ردیف ۳۳kV283700000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور 100KVA روغنی 20KV503726910در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA نرمال 11KV225784000در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVAنرمال33KV927965880در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA روغنی 33KV308973690در مهام پاور
ترانسفورماتور250KVAهرمتیک20KV1058205540در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVA روغنی 33KV1663956230در مهام پاور
ترانسفورماتور400KVAهرمتیک20KV1363527390در مهام پاور
ترانسفورماتور50KVAهرمتیک33KV430528880در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA روغنی 20KV929514020در مهام پاور
ترانسفورماتور 200KVA روغنی 33KV1036642620در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۱۰۰kVA ردیف ۳۳kV68110000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور315KVAنرمال33KV1025010610در مهام پاور
ترانسفورماتور25KVهرمتیک20KV277921450در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز نرمال ۲۰۰۰kVA ردیف ۳۳kV431160000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۸۰۰kVA ردیف ۲۰kV236600000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور160KVAهرمتیک33KV957394070در مهام پاور
ترانسفورماتور 160KVA نرمال 11KV632391610در مهام پاور
ترانسفورماتور 10KVA روغنی تکفاز 20KV159255940در مهام پاور
ترانسفورماتور160KVAهرمتیک20KV775352400در مهام پاور
ترانسفورماتور 160KVA روغنی 20KV705649870در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA نرمال 11KV813002030در مهام پاور
ترانسفورماتور 100KVAنرمال 33KV549578900در مهام پاور
ترانسفورماتور 200KVA نرمال 11KV747606240در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVAنرمال 33KV273894150در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVAنرمال33KV1217191320در مهام پاور
ترانسفورماتور160KVAهرمتیک20KV807659050در مهام پاور
ترانسفورماتور 630KVA نرمال 11KV1636468360در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۲۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV518935000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۲۵KVA ردیف ۲۰kV27605000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور 75KVA روغنی 20KV410488420در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA خشک رزینی 20KV1209606450در مهام پاور
ترانسفورماتور 315KVA روغنی 33KV1312068830در مهام پاور
ترانسفورماتور75KVAروغنی33KV588331880در مهام پاور
ترانسفورماتور 500KVA نرمال 11KV1317771360در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۱۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV305885000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۲۵KVA ردیف ۳۳kV31075000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور25KVAهرمتیک33KV319732380در مهام پاور
ترانسفورماتور400KVAهرمتیک20KV1531419540در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۵۰۰KVA ردیف ۲۰kV193215000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور125KVAهرمتیک33KV832444120در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز نرمال ۱۶۰۰kVA ردیف ۳۳kV345850000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور315KVAهرمتیک20KV1137910650در مهام پاور
ترانسفورماتور315KVAهرمتیک20KV1241459340در مهام پاور
ترانسفورماتور100KVAهرمتیک20KV613244980در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVA خشک رزینی 20KV1512826560در مهام پاور
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو104050716در رشنو کالا
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۶۳۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV220360000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز نرمال ۲۵kVA ردیف ۳۳kV27545000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور 200KVA روغنی 20KV823441120در مهام پاور
ترانسفورماتور200KVAهرمتیک20KV910271540در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۱۰kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV16000000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۰۰۰kVA ردیف ۲۰kV308000000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۲۰۰KVA ردیف ۲۰kV91560000در هایرین مارکت
ترانسفورماتور630KVAنرمال33KV1693512740در مهام پاور