لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

لیست قیمت ترانسفورماتور

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

ترانسفورماتور 50KVA روغنی 20KV

44029440در مهام پاور

ترانس HVT (های ولتاژ) ۴۰۰۰v

375000در ابرار الکتریک

ترانسفورماتور50KVAهرمتیک20KV

52956500در مهام پاور

ترانسفورماتور تبدیل 220 به 110 ولت با توان 500 وات

759000در ۲ فروشگاه

ترانسفورماتور2000KVAهرمتیک33KV

891899300در مهام پاور

ترانسفورماتور 10KVA روغنی تکفاز 20KV

20902560در مهام پاور

سارا ترانسفورماتور تبدیل 220 به 110 ولت با توان 2000 وات

1581000در ۲ فروشگاه

ترانسفورماتور 25KVA روغنی 20KV

28281800در مهام پاور

ترانسفورماتور 2500KVA خشک رزینی 20KV

898368960در مهام پاور

ترانسفورماتور 25KVA روغنی تکفاز 20KV

24960480در مهام پاور

ترانسفورماتور1250KVAهرمتیک20KV

515381400در مهام پاور

ترانسفورماتور 630KVA خشک رزینی 20KV

326794940در مهام پاور

ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۸۰۰kVA ردیف ۲۰kV

351436220در مهام پاور

ترانسفورماتور دوبل روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16

43000در ترانس کالا

ترانسفورماتور تبدیل 220 به 110 ولت با توان 1500 وات

1417000در ۲ فروشگاه

ترانسفورماتور 25KVA نرمال 11KV

29634050در مهام پاور

ترانسفورماتور 1600KVA روغنی 20KV

558746980در مهام پاور

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 171/68

1518000در ترانس کالا

ترانسفورماتور تبدیل 110 ولت با توان 350 وات

670000در ۲ فروشگاه

ترانسفورماتور75KVAهرمتیک20KV

71470700در مهام پاور

ترانسفورماتور2000KVAنرمال33KV

639418850در مهام پاور

ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۱۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV

453630810در مهام پاور

ترانسفورماتور 100KVA روغنی 20KV

69127200در مهام پاور

ترانس HVT (های ولتاژ) ۲۵۰۰v

330000در ابرار الکتریک

ترانسفورماتور125KVAهرمتیک20KV

104896400در مهام پاور

ترانسفورماتور250KVAهرمتیک20KV

145226800در مهام پاور

ترانس الکترونیکی صاعقه مدل ۱۰w

75000در ابرار الکتریک

ترانسفورماتور 2000KVAروغنی33KV

878030304در مهام پاور

ترانسفورماتور25KVAهرمتیک20KV

36026700در مهام پاور

ترانسفورماتور تبدیل 110 ولت با توان 1000 وات

1157000در ۲ فروشگاه

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

53000در ترانس کالا

ترانسفورماتور 500KVA روغنی 33KV

294419420در مهام پاور

ترانسفورماتور 25KVAنرمال 33KV

35949600در مهام پاور

ترانسفورماتور1250KVAنرمال33KV

417126620در مهام پاور

ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۱۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV

22981056در مهام پاور

ترانسفورماتور 1600KVA نرمال 11KV

505780130در مهام پاور

ترانسفورماتور75KVAهرمتیک33KV

90688700در مهام پاور

ترانسفورماتور 400KVA روغنی 33KV

223749790در مهام پاور

ترانسفورماتور 1000KVA روغنی 20KV

405009410در مهام پاور

ترانس 20 ولت 600 میلی امپر

1200000در محیا الکترونیک

ترانسفورماتور 200KVA روغنی 20KV

113005630در مهام پاور

ترانسفورماتور1600KVAهرمتیک33KV

806258500در مهام پاور

ترانسفورماتور 160KVA روغنی 20KV

101050270در مهام پاور

ترانسفورماتور 1250KVA روغنی 20KV

454225250در مهام پاور

ترانسفورماتور 800KVA روغنی 33KV

420729890در مهام پاور

ترانسفورماتور 1000KVA نرمال 11KV

338220190در مهام پاور

ترانسفورماتور 2000KVA روغنی 20KV

655080290در مهام پاور

ترانسفورماتور 315KVA روغنی 20KV

156427390در مهام پاور

ترانسفورماتور315KVAهرمتیک20KV

156167800در مهام پاور

ترانسفورماتور 125KVA روغنی 33KV

114138910در مهام پاور

ترانسفورماتور 1600KVA روغنی 33KV

759719130در مهام پاور

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

39000در ترانس کالا

ترانسفورماتور25KVAهرمتیک33KV

41965700در مهام پاور

ترانسفورماتور 75KVA روغنی 20KV

57801300در مهام پاور

ترانسفورماتور 50KVA نرمال 11KV

43403040در مهام پاور

ترانسفورماتور 630KVA روغنی 20KV

301233600در مهام پاور

ترانسفورماتور200KVAنرمال33KV

118336900در مهام پاور

ترانسفورماتور 100KVA روغنی 33KV

92927904در مهام پاور

ترانسفورماتور50KVAنرمال 33KV

55714750در مهام پاور

ترانسفورماتور 400KVA نرمال 11KV

153857660در مهام پاور

ترانسفورماتور 200KVA روغنی 33KV

145232930در مهام پاور

ترانسفورماتور 250KVA روغنی 33KV

155288450در مهام پاور

ترانسفورماتور125KVAنرمال 33KV

95329060در مهام پاور

ترانسفورماتور 50KVA روغنی 33KV

62539390در مهام پاور

ترانسفورماتور 315KVA نرمال 11KV

131447620در مهام پاور

ترانسفورماتور 800KVA نرمال 11KV

289064540در مهام پاور

ترانسفورماتور 250KVAنرمال33KV

127303590در مهام پاور

ترانسفورماتور 75KVA نرمال 11KV

57056930در مهام پاور

ترانسفورماتور 125KVA روغنی 20KV

90627840در مهام پاور

ترانسفورماتور 125KVA نرمال 11KV

87605376در مهام پاور

ترانسفورماتور 160KVA نرمال 11KV

90556900در مهام پاور

ترانسفورماتور 1250KVA نرمال 11KV

407361310در مهام پاور

ترانسفورماتور630KVAنرمال33KV

244517470در مهام پاور

ترانسفورماتور 250KVA روغنی 20KV

127563940در مهام پاور

ترانسفورماتور 1250KVA خشک رزینی 20KV

528569090در مهام پاور

ترانسفورماتور 500KVA نرمال 11KV

190272960در مهام پاور

ترانسفورماتور50KVAهرمتیک33KV

59083400در مهام پاور

ترانسفورماتور 160KVAروغنی

125270010در مهام پاور

ترانسفورماتور 315KVA روغنی 33KV

180069500در مهام پاور

ترانسفورماتور 200KVA نرمال 11KV

102599230در مهام پاور

ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۴۰۰KVA ردیف ۲۰kV

180599900در مهام پاور

ترانسفورماتور 250KVA خشک رزینی 20KV

195184510در مهام پاور

ترانسفورماتور 100KVA نرمال 11KV

65371390در مهام پاور

ترانسفورماتور 400KVA خشک رزینی 20KV

225496420در مهام پاور

ترانسفورماتور 250KVA نرمال 11KV

111572260در مهام پاور

ترانسفورماتور 2000KVA نرمال 11KV

606051360در مهام پاور

ترانسفورماتور 25KVA روغنی 33KV

41613000در مهام پاور

ترانسفورماتور 630KVA نرمال 11KV

236291136در مهام پاور

ترانسفورماتور315KVAنرمال33KV

140659680در مهام پاور

ترانسفورماتور1000KVAنرمال33KV

360199000در مهام پاور

ترانسفورماتور2000KVAهرمتیک20KV

767175600در مهام پاور

ترانسفورماتور75KVAروغنی33KV

82849820در مهام پاور

ترانسفورماتور250KVAهرمتیک33KV

163213000در مهام پاور

ترانسفورماتور 100KVAنرمال 33KV

75419810در مهام پاور

ترانسفورماتور200KVAهرمتیک20KV

124923260در مهام پاور

ترانسفورماتور 800KVA خشک رزینی 20KV

389626180در مهام پاور

ترانسفورماتور 1250KVA روغنی 33KV

565612900در مهام پاور

ترانسفورماتور 100KVA خشک رزینی 20KV

176773630در مهام پاور

ترانسفورماتور75KVAهرمتیک20KV

70425800در مهام پاور

ترانسفورماتور دوبل 12 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

67000در ترانس کالا