لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

لیست قیمت مودم فیبر نوری و مخابراتی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

مودم روتر هوآوی مدل GPON ONU HG۸۵۴۶M ا Huawei GPON ONU HG8546M Modem Router

850000در ۱۸ فروشگاه

مودم فیبر نوری هواوی EchoLife HG8245C ا Huawei Modem EchoLife HG8245C

810000در ۶ فروشگاه

مودم فیبرنوری فایبرهوم AN5506-04-FS

1690000در ۲ فروشگاه

ترمینال جی پان هواوی مدل EchoLife HG8346M ا Huawei EchoLife HG8346M GPON

1400000در ۳ فروشگاه

قیمت مودم فایبرهوم مخابرات مدل AN5506-04-F

1800000در هانتل ویپ

مودم روتر فیبر نوری هوآوی مدل HG8120C ONT

815000در مقداد آی تی

فروش مودم فیبر نوری فایبر هوم مدل AN5506-02-FG

1300000در ۲ فروشگاه

مودم روتر تاینت 4 پورت مدل GNTU-1520-402 ا Tainet GNTU-1520-402 Modem Router 4 Port

4700000در ۵ فروشگاه

مودم هوآوی Huawei HG8245A

1500000در ۲ فروشگاه

مودم مخابراتی 4 پورت هوآوی مدل AR1833 ا Huawei AR1833 Modem 4 Port

1920000در ۲ فروشگاه

مودم فیبر نوری هواوی Huawei EchoLife HG8245 UPC Blue

1398000در نت یک

مودم فیبر نوری هواوی HG8546MGM1

1295000در نت یک

مودم ONT هوآوی Huawei HG8240H

1100000در فرنیرو

مودم روتر فیبر نوری هوآوی مدل HG8245A ONT

1210000در مقداد آی تی

مودم آی تس مدل G.SHDSL ATM/EFM 5012-4W ا ITAS G.SHDSL ATM/EFM 5012 Modem

6640000در ۶ فروشگاه

مودم مخابراتی زیمنس ULAF-STU

5000000در ارتباط نماگستر

مودم فیبر نوری هواوی Huawei HG8M8245C

1050000در شبکه گستر تبریز

مودم آی تس مدل G.SHDSL.BIS PAMSPAN 5014 8W

8398000در ۷ فروشگاه

مودم فیبر نوری هواوی Hg8141a5

950000در ژیراتل

مودم روتر تاینت مدل GNTU 1520-404

6898000در ۵ فروشگاه

مودم روتر تاینت G.SHDSL.bis GNTU 1520-408

8700000در ۴ فروشگاه

مودم تاینت G.SHDSL.bis SNTU764C-8W

9000000در ارتباط نماگستر

مودم مخابراتی تلبس CTE-S V35

1700000در ۳ فروشگاه

مودم تاینت G.SHDSL.bis GNTU764-108

8500000در ۲ فروشگاه

مودم تلبس مدل 8110 CTE-2 V.35 ا Tellabs 8110 CTE-2 V.35 Modem

2910600در ۲ فروشگاه

مودم تاینت G.SHDSL.bis GNTU764-102

4500000در ۳ فروشگاه

مودم ONT هوآوی EchoLife EG8141A5

890000در برقچی

مودم فیبر نوری یوتل G242 new face

980000در برقچی

مودم سیپ ترانک (SIP) تاینت مدل TAINET 1520-404

6890000در مقداد آی تی

مودم تلبس مدل 8110 CTE-S G703 ا Tellabs 8110 CTE-S G703 Modem

2400000در ۲ فروشگاه

مودم تاینت Tainet EFM G.SHDSL.bis GNTU764-402

4850000در پیام ماهواره

جی اس ام مودم صنعتی ویوکام

2200000در نارون

مودم تاینت G.SHDSL.bis GNTU764-104

6800000در ۳ فروشگاه

مودم زیمنس مدل ULAF BSTU 2PAIR 1E1 ا Siemens ULAF BSTU 2PAIR 1E1 Modem

7900000در ارتباط نماگستر

مودم مخابراتی آی تس Itas 5011-2V

4498000در ۲ فروشگاه

مودم پروسند G.SHDSL 1210H

4500000در ارتباط نماگستر

مودم تاینت EFM G.SHDSL.bis Comet 1604

6800000در ارتباط نماگستر

مودم مخابراتی تلبس CTE-R

4350000در ۲ فروشگاه

مودم سیپ ترانک (SIP) آی تس مدل ITAS 5011-2W

4500000در مقداد آی تی

مودم واتسون مدل 2PAIR 2_E1 ا Watson 2PAIR 2_E1 Modem

7500000در مسترشبکه

مودم مخابراتی پتون 3088A

4400000در مسترشبکه

مودم سیپ ترانک (SIP) تاینت مدل TAINET 1520-408

8650000در مقداد آی تی

مودم مخابراتی تلبس مدل CTU-S.V35

2500000در مسترشبکه

مودم روتر تاینت G.SHDSL.bis GNTU 764-404

7300000در مسترشبکه

مودم تاینت G.SHDSL.bis SNTU764C-4W

7600000در ارتباط نماگستر

مودم مخابراتی پتون مدل 1088

4100000در مسترشبکه

مودم تاینت G.SHDSL Scorpio 1402RL

4300000در ارتباط نماگستر

مودم فیبرنوری ftth 8546m

925000در ایسام

مودم فیبرنوری GPON هوآوی مدل EchoLife 8245C ftth

1100000در ایسام

مودم فیبر نوری hg8245h

-در ژیراتل

مودم فیبر نوری وایرلس سری 300 مگابیت تی پی لینک TX-VG1530

-در هزارسو

مودم فیبر نوریG103 TENDA ا OPTIC FIBRE MODEM G103 TENDA

-در ۳ فروشگاه

مودم فیبر نوری هواوی Huawei HG8M8546M

-در شبکه گستر تبریز

مودم فیبر نوری تی پی لینک مدل TX-6610

-در ۲ فروشگاه

مودم فیبر نوری ONT هواوی EchoLife HG8245Q

-در الرت ایران

مودم مخابراتی واتسون Watson 5 1-E1 2-Pair

-در ارتباط نماگستر

مودم فیبر نوری ONT هواوی EchoLife HG8245Q

-در هزارسو

مودم مخابراتی زیمنس ULAF-BSTU

-در شبکه کالا

مودم تاینت EFM G.SHDSL.bis GNTU764-408

-در پیام ماهواره

مودم سیپ ترانک (SIP) تاینت مدل Comet 1604

-در مقداد آی تی

مودم مخابراتی تلبس CTU-R

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی واتسون Watson 5 1-E1 1-Pair

-در ارتباط نماگستر

مودم مخابراتی پتون مدل 3086

-در مسترشبکه

مودم مخابراتی تلبس CTE-S G703

-در شبکه پردازان ویستا

مودم تاینت EFM-TDM G.SHDSL.bis Comet 1624

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس BSTU4-PLUG-IN-3118-E114

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-H632-D210

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-H632-D211

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-H631-B210

-در شبکه کالا

مودم تاینت G.SHDSL.bis GNTU765C

-در ارتباط نماگستر

مودم روتر فیبر نوری (GPON) تندا HG305-G Tenda

-در هزارسو

مودم تاینت G.SHDSL Scorpio 1400RL

-در ۲ فروشگاه

مودم تاینت G.SHDSL.bis Scorpio 1520GR 4W V2015

-در شبکه کالا

مودم تاینت EFM G.SHDSL.bis Comet 1602

-در ۲ فروشگاه

مودم مخابراتی زیمنس STU 2 Ulaf

-در شبکه کالا

مودم سیپ ترانک (SIP) تاینت مدل TAINET 764-108

-در مقداد آی تی

مودم تاینت EFM-TDM G.SHDSL.bis Comet 1622

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس PLUG-IN-J632-S3118-D210

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس PLUG-IN-S3118-Q324-B230

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-K324-B210

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی تلبس CTU-S G703

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی پروسند G.SHDSL.bis 5220H

-در شبکه کالا

مودم پروسند سیپ ترانک مدل 5210N

-در آی پی سورنا

مودم مخابراتی سی تی سی CTC-SHDTU04 2W-ATM/EFM

-در پیام ماهواره

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-H634-E114

-در شبکه کالا

مودم پروسند G.SHDSL 5210G

-در شبکه کالا

مودم سیپ ترانک (SIP) تاینت مدل TAINET 764-104

-در مقداد آی تی

مودم روتر تاینت Scorpio 1520SR

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی رایزن 510D

-در شبکه کالا

تاینت

-در شبکه پردازان ویستا

مودم سیپ ترانک (SIP) تاینت مدل TAINET 764-102

-در مقداد آی تی

مودم تاینت Tainet EFM G.SHDSL.bis Comet 1624 DC

-در پیام ماهواره

مودم تاینت EFM-TDM G.SHDSL.bis Comet 1634

-در شبکه کالا

مودم تاینت EFM-TDM G.SHDSL.bis Comet 1632

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس DESKTOP-S3118-H632-E111

-در شبکه کالا

مودم مخابراتی زیمنس PLUG-IN-S3118-A220

-در شبکه کالا

مودم پروسند G.SHDSL 5210B

-در شبکه کالا

مودم تاینت EFM G.SHDSL.bis Comet 1608

-در شبکه کالا

مودم تاینت G.SHDSL Scorpio 1400E

-در شبکه کالا

مودم تاینت G.SHDSL.bis SNTU764C-2W

-در شبکه کالا