لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

لیست قیمت اکسس پوینت و رادیو وایرلس

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

اکسس پوینت بی سیم تندا i12

1421000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت میکروتیک RB951Ui-2HnD

1700000در نوین نت

رادیو وایرلس یوبیکیوتی litebeam ac gen2

2300000در شبکه ارغوان

اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل D-LINK DAP-1155

680000در دنیای ارتباط

اکسس پوینت سقفی آی پی کام IP-COM W300AP

980000در شبکه گستر تبریز

رادیو وایرلس DynaDish 6 میکروتیک

5900000در آرن شبکه

رادیو وایرلس SXT Lite 5 میکروتیک

3500000در آرن شبکه

اکسس پوینت روتر میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD

1647000در خانه دوربین

رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA 52

2157000در خانه دوربین

اکسس پوینت wAP 2n میکروتیک

1200000در ۳ فروشگاه

اکسس پوینت میکروتیک Mikrotik wsAP ac lite

1200000در ۲ فروشگاه

اکسس پوینت یونیفای مدل UniFi AP AC PRO

4400000در تندیس شاپ

رادیو وایرلس میکروتیک مدل – RBSXTsq5nD

1300000در ۳ فروشگاه

رادیو بی سیم میکروتیک مدل QRT 5

4590000در ۳ فروشگاه

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5 Mikrotik RBSXTsq5nD

1200000در فرانسل

آنتن و اکسس پوینت میکروتیک OmniTIK 5

2550000در ۲ فروشگاه

وایرلس خانگی UAP AC Mesh PRO

5699000در ۴ فروشگاه

رادیو وایرلس میکروتیک Mikrotik sqLite5

1190000در ایران الکترونیک

اکسس پوینت EWS330AP

2450000در نودشاپ

رادیو میکروتیک MikroTik Groove 52HPn

1610000در ۲ فروشگاه

اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل UniFi UAP-LR

3000000در نگین پایتخت

آنتن رادیو وایرلس های گین HG535MDHP

4500000در نگین پایتخت

اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل Unifi UAP-AC-EDU

4350000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal2SHPn

5750000در نگین پایتخت

اکسس پوینت Wall-Plate تی پی-لینک مدل EAP115-Wall

550000در نگین پایتخت

رادیو میکروتیک مدل OmniTIK 5 PoE

2850000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 ac

1525000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک DISC Lite5 ac

1600000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5) RBLHG-5nD)

1700000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveGA-52HPacn

3600000در نگین پایتخت

NetMetal 5

4600000در نگین پایتخت

LHG 60G

6799000در نگین پایتخت

خرید hAP lite TC

850000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک مدل cAP lite

1080000در نگین پایتخت

وایرلس اکسس پوینت میکروتیک mikro tik wAP RBwAP2nD

1750000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک mikrotik hAP ac²

3100000در نگین پایتخت

رادیو آنتن وایرلس میکروتیک RBSXTsqG-5acD SXTsq 5 ac

1570000در لیون کامپیوتر

رادیو وایرلس میکروتیک BaseBox 5

2499000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی سیم تندا i9

757000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی سیم تندا W6

621000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی سیم آی پی کام W300AP

956000در لیون کامپیوتر

آنتن رادیو وایرلس های گین HG530MD

1730000در نگین پایتخت

رادیو نانوبیم یوبیکویتی M5-16

740000در نگین پایتخت

اکسس پوینت یونیفای مدل UniFi AP AC SHD

15000000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RB GrooveA 52Hpn

2250000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTsq5nD

1200000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RB GrooveA 52Hpn

2300000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک BaseBox 5

2350000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس SXT SA5 میکروتیک

2550000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک Metal 52 ac

4000000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک مدل NetMetal 5SHP triple

4900000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD

5600000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک SXT LTE kit

4270000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی‌سیم دی لینک DWL-8710AP

9368000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی‌سیم دی لینک DWL-2600AP

2789000در لیون کامپیوتر

آنتن رادیو وایرلس های گین HG517MS

1550000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD-NB

2950000در نگین پایتخت

اکسس پوینت یوبیکیوتی مدل UniFi AP AC PRO

4200000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک mAP 2n

1400000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn

2450000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT

4400000در نگین پایتخت

اکسس پوینت بیسیم و خارجی تی پی-لینک مدل دبلیو بی اس 510

1300000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک مدل BaseBox 2

2700000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس SXTsq 5 HP میکروتیک

1360000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-2nDLHG 2

2000000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک مدل OmniTIK 5

2650000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHGG-5acD

2870000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک NetBox 5 مدل RB911G-5HPacD-NB

2980000در نگین پایتخت

رادیو میکروتیک مدل OmniTIK 5 ac

3400000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک SEXTANT G RBSEXTANTG-5HPnD

4500000در نگین پایتخت

NetMetal 5SHP

4450000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک DynaDish 5

4850000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک مدل QRT 5 ac

5299000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک مدل mANTBox 19s

6100000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک RBwAP2nD

2100000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک RB952Ui-5ac2nD-TC mikrotik

2100000در نگین پایتخت

اکسس پوینت میکروتیک wAP ac

3000000در نگین پایتخت

رادیو وایرلس میکروتیک NetBox 5

3120000در لیون کامپیوتر

رادیو آنتن وایرلس میکروتیک DynaDish 5 RBDynaDishG-5HacDr3

4870000در لیون کامپیوتر

رادیو وایرلس میکروتیک SXT SA5 ac RBSXTG-5HPacD-SA

3320000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی سیم دی لینک DAP-3315

1895000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی سیم تندا O3

1105000در لیون کامپیوتر

اکسس پوینت بی سیم آی پی کام AP615

1284000در لیون کامپیوتر

آنتن رادیو وایرلس های گین HG522MF

600000در نگین پایتخت

آنتن رادیو وایرلس های گین HG533MD

2400000در نگین پایتخت

آنتن رادیو وایرلس های گین HG533MD

2300000در نگین پایتخت

اکسس پوینت گرنداستریم مدل GWN7605

2700600در ایمن ارتباط

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 ac

1512000در خانه دوربین

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5

1273000در خانه دوربین

رادیو وایرلس میکروتیک DISC Lite5

1367000در خانه دوربین

رادیو شبکه میکروتیک مدل SXTsq Lite2

2800000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل LDF 5

2930000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل DISC Lite5

3750000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل SXTsq Lite5

2850000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل SXTsq 5 High Power

5460000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل DISC Lite5 ac

3780000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدلLHG 5

1860000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدلGroove 52

3650000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل LDF 5 ac

2950000در لنايزر

رادیو شبکه میکروتیک مدل LHG 2

4350000در لنايزر