لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

لیست قیمت تلفن تحت شبکه پلیکام

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

Polycom CX700 IP Phone پلیکام

1184000در ویپ شاپ

تلفن VoIP پلی کام مدل SoundPoint IP 330 تحت شبکه

983000در ۳ فروشگاه

تلفن کنفرانس آنالوگ پلی کام Polycom Soundstation2

3156000در ۲ فروشگاه

Polycom VVX1500 Video IP Phone پلیکام

11835000در ۲ فروشگاه

تلفن کنفرانس پلی کام Polycom IP 7000

24712500در نت استاک

SoundPoint IP 335 phone

1416000در ۲ فروشگاه

گوشی تلفن پلی کام Polycom VVX 300

3500000در نت استاک

Polycom VVX 500 IP Phone

3251000در مقداد آی تی

تلفن کنفرانس پلی کام Polycom IP6000

16775000در نت استاک

تلفن کنفرانس پلی کام Polycom IP5000

10625000در نت استاک

Polycom SoundPoint IP 550 phone

3089000در مقداد آی تی

Polycom VVX 500 IP Phone پلیکام

10257000در ویپ شاپ

Polycom SoundPoint 670 phone

11675000در مقداد آی تی

Polycom SoundPoint IP 450 phone

2144000در مقداد آی تی

SoundPoint 430 IP Phone

1361000در مقداد آی تی

Polycom SoundPoint IP 650 Phone

5249000در مقداد آی تی

تلفن VoIP پلی کام مدل VVX 411 تحت شبکه

3520000در مقداد آی تی

تلفن VoIP پلی کام مدل VVX 410 تحت شبکه

2738000در مقداد آی تی

تلفن VoIP پلی کام مدل IP 331 تحت شبکه

1334000در مقداد آی تی

پلیکام آی پی فون Polycom SoundPoint IP 331

-در نتورک 118

VVX 601 IP Phone

-در مقداد آی تی

تلفن ویپ پلیکام مدل CX300

-در مقداد آی تی

Polycom CX500 IP phone

-در مقداد آی تی

Polycom CX200 IP phone

-در مقداد آی تی

Polycom SoundPoint 560 phone

-در مقداد آی تی

Polycom Kirk 2010 Handset Dect Phone

-در مقداد آی تی

SoundPoint IP 321 Phone

-در مقداد آی تی

گوشی تلفن تحت شبکه پلی کام Polycom ip331

-در هزارسو

تلفن IP پلیکام مدل VVX 300

-در نتورک 118

Polycom VVX 300 IP Phone پلیکام

-در ویپ شاپ

Polycom SoundPoint IP 670 IP Phone پلیکام

-در آوان بیت

گوشی شبکه پلیکام Polycom CX500 IP Phone

-در نوین ویپ

گوشی شبکه پلیکام Polycom SoundPoint IP320

-در نوین ویپ

Polycom SoundPoint IP 450 IP Phone پلیکام

-در آوان بیت

Polycom SoundPoint IP 550 IP Phone پلیکام

-در آوان بیت

Polycom SoundPoint IP 650 IP Phone پلیکام

-در آوان بیت

گوشی شبکه پلیکام Polycom SoundPoint IP335

-در نوین ویپ

تلفن تصویری پلیکام Polycom VVX1500 Video IP Phone

-در نوین ویپ

Polycom VVX 310 IP Phone پلیکام

-در ویپ شاپ

Polycom SoundPoint IP 560 IP Phone پلیکام

-در آوان بیت

Polycom SoundPoint IP 335 IP Phone پلیکام

-در آوان بیت