لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

لیست قیمت تلفن تحت شبکه سیسکو

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

آی پی فون سیسکو CP-7962G

470000در ۷ فروشگاه

IP Phone Cisco CP 7960G

500000در ۸ فروشگاه

Cisco 7911G IP Phone سیسکو

365000در ۱۱ فروشگاه

IP Phone Cisco CP-7940G

443000در ۶ فروشگاه

IP Phone Cisco CP-7945G

630000در ۸ فروشگاه

گوشی آی پی فون سیسکو CP-7821-K9

3200000در ۶ فروشگاه

آی پی فون سیسکو CP-7942G

490000در ۸ فروشگاه

IP Phone Cisco CP-7941G

400000در ۶ فروشگاه

تلفن سیسکو Cisco CP-6911

350000در ایران تدبیر

IP Phone Cisco CP 7906G

362000در مقداد آی تی

تلفن سیسکو cp 6945

1100000در ۳ فروشگاه

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-8845-3PCC-K9

8163000در تکفانت

Cisco 8961 Phone

1100000در ۲ فروشگاه

CISCO 7975G

862500در ۵ فروشگاه

آی پی فون سیسکو CP-7970G

900000در ۲ فروشگاه

تلفن تحت شبکه سیسکو 7965G

590000در ۲ فروشگاه

آی پی فون بی سیم سیسکو مدل CP-8821

16920000در نت استاک

گوشی آی پی فون سیسکو CP-6941-C-K9

850000در ۳ فروشگاه

گوشی ای پی فون CP-7960G سیسکو

850000در سیسکوکالا

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7821

3480000در نت استاک

گوشی تلفن ویپ CP-8865-K9 سیسکو

7200000در شبکه پردازان ویستا

IP Phone Cisco CP-7961G

520000در ۲ فروشگاه

CISCO 7965G

650000در ۲ فروشگاه

آی پی فون سیسکو مدل CP-8845

8000000در خلیج فارس

گوشی آی پی فون سیسکو 7912G

470000در ۲ فروشگاه

IP Phone Cisco CP 6921

899900در ۳ فروشگاه

تلفن تحت شبکه سیسکو 7961

630000در آی تی شبکه

تلفن VoIP سیسکو مدل 8841 تحت شبکه

2819000در ۲ فروشگاه

تلفن کنفرانس تحت شبکه سیسکو مدل CP-7832-3PCC-K9

14851000در تکفانت

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7841

4000000در ۲ فروشگاه

آی پی فون سیسکو مدل CP-9971-C-CAM-K9

3500000در ۲ فروشگاه

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 8945

1604000در ۲ فروشگاه

گوشی تلفن سیسکو 8811

5910000در نت استاک

تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9

8376000در تکفانت

آی پی فون سیسکو cp 8845 k9

4200000در شبکه پردازان ویستا

گوشی آی پی فون سیسکو CP-7841-K9

2790000در ۲ فروشگاه

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7965G

870000در نت استاک

تلفن VoIP سیسکو مدل 9951 تحت شبکه

1300000در اِف کا نِت

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7962G

529000در آی تی سام

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco IP Phone 7821-K9

1500000در اِف کا نِت

آی پی فون سیسکو مدل CP-8811-K9

4800000در ۲ فروشگاه

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7811-3PCC-K9

2472000در تکفانت

گوشی تلفن سیسکو 9971

8790000در نت استاک

تلفن تحت شبکه سیسکو 7965g

794000در مقداد آی تی

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6941

1200000در اِف کا نِت

آی پی فون سیسکو مدل CP-7925G

20000000در خلیج فارس

گوشی تلفن تحت شبکه Cisco IP Phone 7811

3150000در نت استاک

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-۶۸۲۱-۳PCC-K۹

2450000در تکفانت

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-7821-3PCC-K9

3480000در ۲ فروشگاه

آی پی فون سیسکو مدل CP-7921G

5500000در خلیج فارس

گوشی تلفن سیسکو 8865

11250000در نت استاک

CISCO 7941G

470000در مقداد آی تی

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-8865-3PCC-K9

11990000در تکفانت

گوشی تلفن ویپ CP-8861-K9 سیسکو

11910000در نت استاک

آی پی فون سیسکو مدل CP-8865

9000000در خلیج فارس

گوشی شبکه سیسکو Cisco 7940G IP PHONE used

450000در نوین ویپ

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6921

750000در اِف کا نِت

گوشی تلفن سیسکو 8845

7710000در نت استاک

گوشی تلفن سیسکو 8851

12300000در نت استاک

آی پی فون سیسکو مدل CP-7861

4500000در خلیج فارس

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6911-C-K9

1110000در نت استاک

تلفن ip سیسکو 8851

3386000در مقداد آی تی

Cisco 8831 Conference Phone

1496000در مقداد آی تی

آی پی فون سیسکو مدل CP-7971G-GE

1064000در مقداد آی تی

آی پی فون سیسکو مدل CP-7811-K9

3300000در خلیج فارس

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7861

5500000در شبکه گستران

تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6921-CL-K9

800000در شبکه کالا

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل ۷۹۴۲

1713000در شبکه ولکان

گوشی شبکه سیسکو Cisco 7961G IP Phone

510000در نوین ویپ

تلفن تحت شبکه سیسکو 7965

700000در امید نقش جهان

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 7941G

500000در اِف کا نِت

گوشی آی پی فون سیسکو CP-6921-C-K9

700000در سیسکوکالا

گوشی آی پی فون سیسکو SPA303

2500000در سیسکوکالا

کنسول گوشی آی پی فون سیسکو 7915

1800000در سیسکوکالا

گوشی ای پی فون CP-7916 سیسکو

3500000در سیسکوکالا

گوشی ای پی فون CP-7821 سیسکو

2800000در سیسکوکالا

گوشی ای پی فون CP-7942G سیسکو

530000در سیسکوکالا

گوشی ای پی فون CP-7945G سیسکو

650000در سیسکوکالا

گوشی ای پی فون CP-7975G سیسکو

2600000در سیسکوکالا

گوشی آی پی فون CP-7911G سیسکو

600000در سیسکوکالا

تلفن VoIP سیسکو مدل 6961 تحت شبکه

1847000در مقداد آی تی

گوشی آی پی فون سیسکو CP-7961G

500000در سیسکوکالا

تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6901-C-K9

780000در نت استاک

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6961

1500000در اِف کا نِت

تلفن VoIP سیسکو مدل 9971 تحت شبکه

1847000در مقداد آی تی

تلفن تحت شبکه سیسکو مدل CP-6851-3PCC-K9

3612000در تکفانت

آی پی فون سیسکو مدل DX650

16000000در خلیج فارس

IP Phone Cisco CP 9951 C K9

2500000در شبکه گستران

گوشی تلفن سیسکو 9951

7500000در نت استاک

گوشی تلفن Cisco IP Phone مدل ۶۹۴۵

850000در اِف کا نِت

تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6945-C-K9

2280000در نت استاک

تلفن تحت شبکه سیسکو CP-3905

920000در ویپ شاپینگ

تلفن تحت شبکه سیسکو 8961

1100000در امید نقش جهان

آی پی فون سیسکو مدل CP-9951-C-CAM-K9

5000000در خلیج فارس

تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6961-C-K9

2370000در نت استاک

آی پی فون سیسکو مدل CP-8821-K9

27000000در خلیج فارس

آی پی فون سیسکو مدل CP-7971G

1100000در خلیج فارس

گوشی آی پی فون سیسکو مدل CP-8841-K9

6500000در خلیج فارس

تلفن تحت شبکه سیسکو 7962

500000در امید نقش جهان

هندست آی پی فون سیسکو مدل 7900

90000در یاس ارتباط