لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

لیست قیمت لایسنس سانترال و ویپ

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی توتال سکیوریتی (1کاربره 1 ساله)

380000در ۲ فروشگاه

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4104

4658000در عصرارتباطات. آی آر

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM201

3600000در فروشگاه تلفن اسکویی

Aspirenet-01 LIC

480000در ۳ فروشگاه

SL2100 3RD CTI LIC

2320000در ۳ فروشگاه

لایسنس 1 کاناله SIP Trunk / IP Trunk

550000در ۲ فروشگاه

لایسنس سیپ ترانک سانترال پاناسونیک KX-NSM104

4039000در ۲ فروشگاه

SL2100 ACD P-EVENT LIC

350000در ۲ فروشگاه

SL2100 VM E-MAIL NOTIFY LIC

1110000در ۲ فروشگاه

لایسنس 16 کاناله ریسورس برای کارت VoIP-DB

1240000در ۲ فروشگاه

لایسنس ان ای سی مدل ACD License

4000000در ۲ فروشگاه

SL2100 ENCRYPTION LIC

710000در ۲ فروشگاه

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM505

2756000در ۲ فروشگاه

لایسنس ضبط مکالمات سانترال پاناسونیک KX-NSU002

9323000در هانتل ویپ

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM010

25000000در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس سانترال پاناسونیک KX-NSF101 CTI-interface

4960000در هانتل ویپ

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSN001

18000000در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU003

7380000در هانتل ویپ

لایسنس داخلی SIP برای سانترال TDE پاناسونیک NCS4701

891000در هانتل ویپ

لایسنس ۴ پورت صندوق صوتی سانترال NS پاناسونیک NSU104

14310000در هانتل ویپ

لایسنس داخلی IP سانترال پاناسونیک KX-NSM505

2516000در هانتل ویپ

لایسنس ۸ پورت داخلی سیپ سانترال TDE پاناسونیک NCS4708

6237000در هانتل ویپ

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM102

2300000در عصرارتباطات. آی آر

لایسنس داخلی ویپ سانترال TDE مدل NCS4508

5075000در هانتل ویپ

لایسنس داخلی سیپ برای سانترال NS مدل NSM701

790000در هانتل ویپ

لایسنس داخلی موبایل برای سانترال پاناسونیک UCMA001

810000در هانتل ویپ

لایسنس IP PT-IP Softphone برای سانترال TDE پاناسونیک NCS4201

3956000در هانتل ویپ

لایسنس داخلی سیپ SIP سانترال پاناسونیک NSM705

3393000در هانتل ویپ

لایسنس SIP-Trunk برای سانترال TDE مدل NCS4104

4388000در هانتل ویپ

لایسنس SL2100 ACD EVENT LIC

2920000در ندارسا

لایسنس ۱۶ کانال سیپ برای سانترال TDE مدل NCS4716

12120000در هانتل ویپ

لایسنس آفیس office ریجن گلوبال

838000در آی گیم

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4701

805000در عصرارتباطات. آی آر

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4508

4358000در عصرارتباطات. آی آر

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM501

805000در عصرارتباطات. آی آر

لایسنس آفیس office ریجن گلوبال

873000در آی گیم

لایسنس آفیس office ریجن گلوبال

1003000در آی گیم

لایسنس آفیس office ریجن گلوبال

771000در آی گیم

لایسنس آنتی ویروس پاندا موبایل سکیوریتی (1کاربره 1 ساله)

181975در کارت تک

لایسنس آنتی ویروس مک آفی اینترنت سکیوریتی (1کاربره 1 ساله)

199043در کارت تک

لایسنس ویندوز 10 winows 10 ریجن گلوبال

235000در آی گیم

لایسنس ویندوز 10 روزه ریجن گلوبال

219000در آی گیم

خرید لایسنس Norton (نورتون)

50000در لایسنس مارکت

لایسنس برنامه Lumosity (لومیسیتی)

40000در لایسنس مارکت

لایسنس ویندوز 10 روزه ریجن گلوبال

216000در آی گیم

SL2100 REMOTE CONF-01 LIC

-در ۲ فروشگاه

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPL0075

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU102

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA010

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU399

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM099

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس SL2100INREPORT LIC

-در ندارسا

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4102

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس SL2100INGUARD LIC

-در ندارسا

لایسنس 1 کاناله تلفن‌های اختصاصی نک NEC

-در ندارسا

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPA1000

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4201

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPL0025

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPA0010

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSX999

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPL0250

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSF101

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA205

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس SL2100InApp.GSM Presence LIC

-در ندارسا

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM210

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس SL2100 INHOTEL ROOM-04 LIC

-در ندارسا

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPL0010

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPA0050

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU301

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU299

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU210

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM220

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA901

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس SL2100 INRFLAS LIC

-در ندارسا

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSN216

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPA0500

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPA0100

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU310

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM205

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPL0050

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSX910

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSU205

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS2301

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4508

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS4104

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM701

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM505

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM501

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM104

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSE201

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NCS2201

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA020

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA249

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-UCPL0500

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSM705

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSF201

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSF991

-در عصرارتباطات. آی آر

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSN101

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA940

-در فروشگاه تلفن اسکویی

لایسنس پاناسونیک مدل KX-NSA910

-در فروشگاه تلفن اسکویی