لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

لیست قیمت پرده نمایش ویدیو پروژکتور

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 180 × 180

-در مشهد کالا

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ 250 × 250

-در مشهد کالا

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 200 × 200

-در مشهد کالا

پرده نمایش گرندویو دستی 100 اینچ

-در کیومیتا

پرده نمایش گرندویو برقی 100 اینچ

-در کیومیتا

پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی گرندویو 50 اینچ GRANDVIEW

-در آی پروژکتور

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB180A در ابعاد 180x180 سانتی متر

-در مقداد آی تی

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 200 در 200 – مدلCS2A – سلکسون

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 120 اینچ – گرندویو

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 180 در 180 – مدلCS180A – سلکسون

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – با قاب ثابت – 125 × 225 سانتیمتر | برابر با 100 اینچ واید – مدل LF-PU100 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – ۲۵۰ × ۲۵۰ سانتیمتر | معادل ۱۱۰ اینچ واید – مدلCS250A – سلکسون celexon

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 400 × 400 سانتیمتر | معادل 180 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 300 × 400 سانتیمتر | معادل 180 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 200 × 200 سانتیمتر | معادل 90 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 150× 200 سانتیمتر | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش ویدیو پرژکتور – دستی – 180 × 180 سانتیمتر | معادل 80 اینچ واید – مدل CS180M – سلکسون celexon

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پایه دار – 300 در 400 – اسکوپ

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پایه دار – 113× 150 سانتیمتر | معادل 65 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 400 در 600 – اسکوپ

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 300 در 300 – معادل 135 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 150×200سانتیمتر | معادل 90 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – ۲۰۰×۲۰۰ سانتیمتر | معادل ۹۰ اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – با قاب ثابت – 125 × 225 سانتیمتر | برابر با 100 اینچ واید – PU-G100 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – منحنی – 187 × 332 سانتیمتر | برابر با 150 اینچ واید – Curved Series Fixed Frame Screen LF-PH150 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – با قاب ثابت – 150 × 270 سانتیمتر | برابر با 120 اینچ واید – PU-G120 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – منحنی – 100 × 177 سانتیمتر | برابر با 80 اینچ واید – Curved Series Fixed Frame Screen LF-PH80 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز دستی – ۱۷۶ × ۲۳۴ سانتیمتر | معادل ۱۰۵ اینچ واید-CNV Series Manual Pull-down Screen CN-P120 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پرتابل – 115 × 204 سانتیمتر | برابر با 92 اینچ واید – Cyber Portable Pull Up X-Press Screen CB-U92 – گرندویو Grandview

-در لومنز

ویدیو پروژکتور جینهو مدل M8-TPA

-در سایلین

پرده نمایش برقی اسکوپ سایز 200x150 سانتی متر

-در کیومیتا

پرده نمایش برقی 250 * 250

-در فلسفی

پرده نمایش گرندویو منحنی 80 اینچ مدل LF-PH80

-در تهران پروژکتور

پرده نمایش دستی سلکسون سایز 180×180 مدل CSB180M

-در آی پروژکتور

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180

-در فروش 247

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180

-در فروش 247

پرده نمایش برقی سایز 600X500 مدل SCOPE

-در تادکالا

پرده نمایش رفلکتا 200 * 200 سقفی دستی

-در ۲ فروشگاه

پرده نمایش ویدئو پروژکتور سلکسون ثابت 122*104 Celexon

-در آی پروژکتور

پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی گرندویو 100 اینچ GRANDVIEW

-در آی پروژکتور

پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی گرندویو 100 اینچ GRANDVIEW

-در آی پروژکتور

پرده نمایش پروژکتور اسکوپ 150x150cm

-در لیون کامپیوتر

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 180x180cm

-در لیون کامپیوتر

پرده نمایش اسکوپ 200*200 دستی

-در لیون کامپیوتر

پرده نمایش برقی Supar

-در زنبیل

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 300 × 400

-در مشهد کالا

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 300 × 300

-در مشهد کالا

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 250 × 250

-در مشهد کالا

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ 200 × 200

-در مشهد کالا

پرده نمایش منحنی اسکوپ سایز 120 اینچ

-در کیومیتا

پرده نمایش منحنی اسکوپ سایز 100 اینچ

-در کیومیتا

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 150 در 150 – مدل CS150A – سلکسون

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 100 اینچ – گرندویو

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 250 در 250 – مدل CS250M – سلکسون

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پایه دار – 400 در 600 – اسکوپ

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پایه دار – 400 در 400 – اسکوپ

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – پایه دار – ۳۰۰ در ۳۰۰ – اسکوپ

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 400 در 400 – اسکوپ

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – ۴۵۰ × ۶۰۰ سانتیمتر | معادل ۳۰۰ اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 180 × 180 سانتیمتر | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – دستی – 180 × 180 سانتیمتر | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 150×150 سانتیمتر | معادل 65 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 135×180 سانتیمتر – FiberGlass | معادل 80 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 200×200 سانتیمتر – BackGery| معادل 90 اینچ واید – اسکوپ scope

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – 113 × 200 سانتیمتر | معادل 90 اینچ واید – سلکسون celexon

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – برقی – ۱۰۲ × ۱۸۰ سانتیمتر | معادل ۸۰ اینچ واید – سلکسون celexon

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – منحنی – 125 × 225 سانتیمتر | برابر با 100 اینچ واید – Curved Series Fixed Frame Screen LF-PH100 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – منحنی – ۱۴۹ × ۲۶۶ سانتیمتر | برابر با ۱۲۰ اینچ واید – Curved Series Fixed Frame Screen LF-PH120 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز برقی – 190 × 335 سانتیمتر | برابر با 150 اینچ واید – Elegant Series Motorized EL-M150 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز برقی – 370 × 490 سانتیمتر | معادل با 220 اینچ واید – Elegant Series Motorized EL-M240 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز برقی – 150 × 270 سانتیمتر | برابر با 120 اینچ واید – CNV Series Motorized Screen CN-M120 – گرندویو Grandview

-در لومنز

پرده نمایش یا پرده پروژکتور – اویز دستی – 128*171 سانتیمتر | معادل 77 اینچ واید-CNV Series Manual Pull-down Screen CN-P840 – گرندویو Grandview

-در لومنز

صفحه نمایش پروژکتور AmazonBasics DIY DIY - صفحه نمایش 110 اینچی (96 "X 54") ، نسبت ابعاد 16: 9

-در ایگرد