لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

لیست قیمت ویدیو پروژکتور جی وی سی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS420 : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X5900WE : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC LX-UH1W : خانگی، رزولوشن 3840x2160 4K HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X790R : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-VS4010NLG : لیزری، خانگی، 3D، روشنایی 6000 لومنز، رزولوشن 4096x2400 4K HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS520 : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS600 : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS20LTD : خانگی، 3D، روشنایی 2000 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X990R : خانگی، 3D، روشنایی 2000 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-VS4500 : لیزری، خانگی، رزولوشن 4096x2160 Quad HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS440U : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-VS4700 : لیزری، خانگی، رزولوشن 4096x2160 Quad HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X5900BE : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-VS2200ZG : خانگی، رزولوشن 1920x1080 HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X750R : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X770R : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-Z1 : لیزری، خانگی، 3D، روشنایی 3000 لومنز، رزولوشن 4096x2160 Quad HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X570R : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X7900BE : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
پروژکتور جی وی سی مدل LX-UH۱B-در ۲ فروشگاه
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-VS2300ZG : لیزری، خانگی، رزولوشن 1920x1080 HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X950R : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS400 : خانگی، 3D، روشنایی 1700 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC LX-FH50 : خانگی، 3D، روشنایی 5000 لومنز، رزولوشن 1920x1080 HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS640U : خانگی، 3D، روشنایی 2000 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-VS2300G : لیزری، خانگی، رزولوشن 1920x1080 HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X550R : خانگی، 3D، روشنایی 1700 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X970R : روشنایی 2000 لومنز، رزولوشن 1920x1080-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X9900BE : خانگی، 3D، روشنایی 2000 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X590R : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-X7900WE : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS540U : خانگی، 3D، روشنایی 1900 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS4500K : لیزری، خانگی، 3D، روشنایی 3000 لومنز، رزولوشن 4096x2160 Quad HD-در لومنز
ویدئو پروژکتور جی وی سی JVC DLA-RS500 : خانگی، 3D، روشنایی 1800 لومنز، رزولوشن 1920x1080 4K enhanced HD-در لومنز