لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی ورتینا

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
رکوردر ورتینا مدل VDR-801 L2214000در ۲ فروشگاه
ضبط تصاویر ورتینا VDR-401L1458000در ۳ فروشگاه
DVR ورتینا Vertina مدل VDR-3202P4 دارای ۳۲ کانال27000000در ۲ فروشگاه
ضبط تصاویر ورتینا VDR-1601L4482000در ۲ فروشگاه
رکوردر ورتینا مدل VDR-402A PLUS3468000در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VDR-1605 FPLUS12150000در ۲ فروشگاه
DVR ورتینا Vertina مدل VDR-802APLUS دارای ۸+۲ کانال4779000در ۲ فروشگاه
ضبط تصاویر ورتینا VDR-16028424000در ۲ فروشگاه
ضبط تصاویر ورتینا VDR-401E2000000در ایران کارا
رکوردر ورتینا مدل VNR-4052820000در پایاتل
دستگاه ضبط کننده ورتینا مدل VNR-805P7770000در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VNR-8054860000در پایاتل
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه چهار کانال ورتینا مدل VNR-405P5340000در کیسیس
رکوردر ورتینا مدل VNR-1605E6160000در پایاتل
دستگاه ضبط کننده ورتینا مدل VNR-16055430000در پایاتل
دستگاه ذخیره ساز 8 کانال ورتینا مدل VDR-805FPLUS8262000در پایاتل
رکوردر ورتینا مدل VNR-8085130000در پایاتل
دستگاه ضبط تصاویر (DVR) ورتینا مدل VDR-801L2640000در نگاه برترآسیا
رکوردر ورتینا مدل VNR-405P-در ۳ فروشگاه
NVR دوربین مدار بسته IP ورتینا VNR-6412P16-در آریا ایمن
دستگاه ضبط تصویر دوربین مداربسته ورتینا مدل VNR-1605P-در آریا ایمن
ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-805E-در فرافن مارکت
ضبط تصاویر ورتینا VDR-1601E-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VDR-1601-در پایاتل
DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-3202P8-در آریا ایمن
ان وی آر 16 کانال ورتینا مدل VNR-1605-در فرافن مارکت
DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-401E-در آریا ایمن
DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-801E-در آریا ایمن
ضبط تصاویر ورتینا VNR-3205 P-در پایاتل
DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-1601E-در آریا ایمن
ضبط تصاویر ورتینا VDR-802 PLUS-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VDR-801 PLUS-در پایاتل
HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 PLUS-در فرافن مارکت
رکوردر ورتینا مدل VDR-802 PLUS-در آریا ایمن
DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-1605Plus-در آریا ایمن
ضبط تصاویر ورتینا VNR-1612 P8-در پایاتل
NVR ورتینا مدل VNR-3212P16-در فرافن مارکت
رکوردر ورتینا مدل VNR-805E-در ۲ فروشگاه
ضبط تصاویر ورتینا VNR-6412 P16-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VNR-1608-در ۳ فروشگاه
HDDVR ورتینا مدل VDR-401 PLUS-در فرافن مارکت
HDDVR ورتینا مدل VDR-801 PLUS-در فرافن مارکت
NVR ورتینا مدل VNR-1612 P4-در فرافن مارکت
ضبط تصاویر ورتینا VDR-801E-در پایاتل
HDDVR ورتینا مدل VDR-805 PLUS-در فرافن مارکت
NVR ورتینا مدل VNR-3212 P4-در فرافن مارکت
ضبط تصاویر ورتینا VNR-1612 P4-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VNR-3212 P16-در پایاتل
HD DVR ورتینا مدل VDR-401 E-در فرافن مارکت
ضبط تصاویر ورتینا VDR-802-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VNR-3212 P4-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VDR-401 PLUS-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VDR-1602 PLUS-در پایاتل
ضبط تصاویر ورتینا VDR-401-در پایاتل
DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-802APlus-در آریا ایمن
ضبط تصاویر ورتینا VDR-402 PLUS-در ۲ فروشگاه
سرور مرکزی دوربین مدار بسته IP ورتینا Vertia-3500+ SR-در آریا ایمن