لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی ورتینا

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

ضبط تصاویر ورتینا VDR-1601L

4482000در ۳ فروشگاه

ضبط تصاویر ورتینا VDR-401L

1458000در ۵ فروشگاه

DVR ورتینا Vertina مدل VDR-3202P4 دارای ۳۲ کانال

27000000در ۳ فروشگاه

ضبط تصاویر ورتینا VNR-805

4860000در ۲ فروشگاه

ضبط تصاویر ورتینا VDR-1605 FPLUS

12150000در ۳ فروشگاه

رکوردر ورتینا مدل VNR-405P

5340000در ایمن کالا مارکت

رکوردر ورتینا مدل VDR-801 L

2214000در ۲ فروشگاه

DVR ورتینا Vertina مدل VDR-802APLUS دارای ۸+۲ کانال

4779000در ۳ فروشگاه

دستگاه ضبط کننده ورتینا مدل VNR-1605

5430000در پایاتل

رکوردر ورتینا مدل VDR-402A PLUS

3060000در ۲ فروشگاه

دستگاه ضبط کننده ورتینا مدل VNR-805P

7770000در ۲ فروشگاه

دستگاه ذخیره ساز 8 کانال ورتینا مدل VDR-805FPLUS

7290000در ۲ فروشگاه

ضبط تصاویر ورتینا VDR-1602

8424000در سیتی سازه

رکوردر ورتینا مدل VNR-405

2820000در پایاتل

دستگاه ضبط تصاویر (DVR) ورتینا مدل VDR-801L

2640000در نگاه برترآسیا

رکوردر ورتینا مدل VNR-1605E

6160000در پایاتل

دی وی آر 16 کانال ورتینا مدل VDR-1602A PLUS

9360000در ایمن کالا مارکت

رکوردر ورتینا مدل VNR-808

5130000در پایاتل

ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-808

5130000در ایمن کالا مارکت

ان وی آر 16 کانال ورتینا مدل VNR-1605

5430000در ایمن کالا مارکت

ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-805E

6630000در ایمن کالا مارکت

ان وی آر 4 کانال ورتینا مدل VNR-405

2820000در ایمن کالا مارکت

ضبط تصاویر ورتینا VDR-401E

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VNR-3205 P

-در پایاتل

DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-801E

-در آریا ایمن

دستگاه ضبط تصاویر DVR ورتینا مدل VDR-1605PLUS

-در نگاه برترآسیا

رکوردر ورتینا مدل VNR-805E

-در ۲ فروشگاه

ضبط تصاویر ورتینا VDR-1601

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-1601E

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-402 PLUS

-در ۲ فروشگاه

دستگاه ضبط تصویر دوربین مداربسته ورتینا مدل VNR-1605P

-در آریا ایمن

رکوردر ورتینا مدل VDR-802 PLUS

-در آریا ایمن

سرور مرکزی دوربین مدار بسته IP ورتینا Vertia-3500+ SR

-در آریا ایمن

DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-802APlus

-در آریا ایمن

DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-3202P8

-در آریا ایمن

ضبط تصاویر ورتینا VNR-6412 P16

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-802

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VNR-3212 P4

-در پایاتل

NVR ورتینا مدل VNR-3212 P4

-در فرافن مارکت

HD DVR ورتینا مدل VDR-401 E

-در فرافن مارکت

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 PLUS

-در فرافن مارکت

DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-1605Plus

-در آریا ایمن

DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-401E

-در آریا ایمن

ضبط تصاویر ورتینا VNR-1612 P8

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VNR-1608

-در ۳ فروشگاه

ضبط تصاویر ورتینا VNR-1612 P4

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VNR-3212 P16

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-401 PLUS

-در پایاتل

NVR ورتینا مدل VNR-1612 P4

-در فرافن مارکت

دستگاه DVR ورتینا مدل VDR-805 PLUS

-در فرافن مارکت

دستگاه DVR ورتینا مدل VDR-401 PLUS

-در فرافن مارکت

دستگاه DVR ورتینا مدل VDR-801 PLUS

-در فرافن مارکت

ضبط تصاویر ورتینا VDR-801E

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-802 PLUS

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-801 PLUS

-در پایاتل

DVR دوربین مداربسته AHD ورتینا VDR-1601E

-در آریا ایمن

ضبط تصاویر ورتینا VDR-1602 PLUS

-در پایاتل

ضبط تصاویر ورتینا VDR-401

-در پایاتل

NVR ورتینا مدل VNR-3212P16

-در فرافن مارکت