لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی مکسرون

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
دستگاه ۴ کانال NVR مکسرون MNR-6104-4M1426000در اچ دی تک
دستگاه ۱۶ کانال مکسرون Maxron مدل MDT-4116-2Y2903000در ۲ فروشگاه
ضبط کننده ویدیویی XVR مکسرون مدل MDT-5104-4Q1686000در هیراتک
ضبط کننده ویدیویی XVR مکسرون مدل MDT-5116-4Q4492000در هیراتک
ایکس وی ار مکسرون Maxron مدل MDT-4108-2Y1761000در اچ دی تک
دستگاه ۸ کانال NVR مکسرون MNR-7108-8M2430000در اچ دی تک
ضبط کننده ویدیویی XVR مکسرون مدل MDT-6216-5Q8085000در هیراتک
ایکس وی ار مکسرون Maxron مدل MDT-4104-2Y-در ۲ فروشگاه
دستگاه مکسرون MDX 0451 ES-در دیاکالا
ضبط کننده ویدیویی NVR مکسرون مدل MNR-7116-8M-در هیراتک
دستگاه شبکه مکسرون MN 3242 4KV2-در دیاکالا
ضبط کننده ویدیویی XVR مکسرون مدل MNR-6104-4M/4P-در هیراتک
دستگاه مکسرون MDH 0451 ESV4-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3252 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3248 4K-در دیاکالا
ضبط کننده ویدیویی XVR مکسرون مدل MDT-5108-4Q-در هیراتک
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه مکسرون مدل MN-3242-4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 4401 W-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 8401 S 4KV2-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 1641 S 4KV2-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 1642 4KV2-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3244 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3258 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 6454 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 4401-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 1642 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3244 4KV2-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3254 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3268 4K-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 6458 4K-در دیاکالا
دستگاه مکسرون MDH 0851 ESV4-در دیاکالا
دستگاه مکسرون MDH 1652 NV4-در دیاکالا
دستگاه شبکه مکسرون MN 3248 4KV2-در دیاکالا