لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی سانل

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2508E1-P8

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2632E4

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه DVR مدل SN-ADR3308E1

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه دی وی آر (DVR) سانل مدل SN-ADR3316E2

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه DVR مدل SN-ADR3304E1

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2664E8

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2508E2-P8

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2608E1-P8-J

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه دی وی آر (DVR) سانل مدل SN-ADR3608E1

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2632E8

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR10/02E3/032NSH

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR10/02E3/032NSHP8

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2516E2-P16

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2504E1-P4

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR10/04E3/032NSH

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR10/04E3/032NSHP16

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2516E2

-در نگهبان سازه آسیا

دستگاه ان وی آر (NVR) سانل مدل SN-NVR2508E1

-در نگهبان سازه آسیا