لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی هایتک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

دستگاه رکوردر هشت کانال هایتک چهار مگاپیکسل 9008 ALL IN ONE

1300000در آراویژن

دستگاه ایکس وی ار هایتک ۵ مگاپیکسل مدل AHD-1704

1160000در اچ دی تک

دی وی آر ۸ کانال هایتک ۱۰۸۰N

1280000در اچ دی تک

ضبط کننده ویدیویی 8 کانال آنالوگ هایتک مدل HT-518

1740000در ۲ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AHD-7004

1120000در مارال کیش

ضبط کننده ویدیویی 4 کانال آنالوگ هایتک مدل HT-514

1103000در ۲ فروشگاه

دستگاه ۴ کانال هایتک ۵ مگاپیکسل

1170000در اچ دی تک

دستگاه ۸ کانال ۵ مگاپیکسل هایتک مدل HT-518

1599000در اچ دی تک

ضبط کننده ویدیویی 8 کانال آنالوگ هایتک مدل HT-218

1250000در مارال کیش

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-3516 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

2319000در پیشروامنیت

دستگاه رکوردر چهار کانال هایتک پنج مگاپیکسل ALL IN ONE

1550000در آراویژن

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5504

1625000در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-2208

1492000در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-3508 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

1428000در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5516 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

3790000در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5504 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

1506000در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی 16 کانال آنالوگ هایتک مدل HT-3116

2550000در گاردریل

ضبط کننده ویدیویی 4 کانال آنالوگ هایتک مدل HT-2804

1185000در مارال کیش

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-3116

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5008

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-9004

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-7208

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل HT-7216-5M

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-7216

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AHD-8108

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-9008

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AHD-8104

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5516

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-2804

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AHD-5016

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AHD-7008

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AHD-2716-K2

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-8216-P

-در هیراتک

دی وی آر ۴ کانال هایتک ۴مگاپیکسل مدل Ht-7104/4M

-در اچ دی تک

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل AH-1704

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-3516

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5508

-در هیراتک

دستگاه ۵MP دی وی آر ۱۶ کانال هایتک

-در اچ دی تک

دی وی آر 4MP حرفه ای هایتک 8 کانال

-در اچ دی تک

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-2204

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-6004

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-2804 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-7504 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۱۶ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-7216 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5508 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-7208 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-1708 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۴ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-3504 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی ۸ کانال آنالوگ هایتک مدل HT-9008 - فروشگاه اینترنتی پیشرو امنیت

-در پیشروامنیت

ضبط کننده ویدیویی آنالوگ هایتک مدل HT-7108

-در هیراتک

ضبط کننده ویدیویی 4 کانال آنالوگ هایتک مدل HT-5504

-در مارال کیش