لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی هایلوک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

دی وی آر 16 کانال های لوک DVR-216Q-K2

6450000در نگاه برترآسیا

ان وی آر 16 کانال Hilook NVR-216MH-C

3820000در نگاه برترآسیا

ان وی آر 8 کانال Hilook NVR-208MH-C

3175000در نگاه برترآسیا

دی وی آر8 کانال های لوک DVR-208Q-F1

3070000در نگاه برترآسیا

ان وی آر 8 کانال های لوک NVR-108M-D/8P

4750000در نگاه برترآسیا

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل Hilook DVR-216Q-F2

3422000در شبکه پرداز

دستگاه دی وی آر های لوک ۸ کاناله مدل ۲۰۸U K1

-در الرت ایران

دستگاه ۴ کانال NVR هایلوک مدل NVR-104MH-C/4P

-در ۴ فروشگاه

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال هایلوک hilook NVR-108H-D

-در سیما حفاظ خزر

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال هایلوک hilook DVR-216Q-F2

-در سیما حفاظ خزر

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال هایلوک hilook DVR-208Q-K2 hd-tvi

-در سیما حفاظ خزر

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال هایلوک hilook DVR-232Q-K2 hd-tvi

-در سیما حفاظ خزر

ان وی ار 4 کانال هایلوک مدل HILOOK NVR-104-B4P

-در اطمینان شاپ

دی وی ار 8 کانال هایلوک مدل HILOOK DVR-208Q-F1

-در ۲ فروشگاه

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال هایلوک hilook NVR-104H-D

-در سیما حفاظ خزر

دی وی ار 16 کانال هایلوک مدل HILOOK DVR-216U-K2

-در ۲ فروشگاه

ان وی ار 4 کانال هایلوک مدل HILOOK NVR-104MH-C4P

-در اطمینان شاپ

دستگاه DVR هایلوک مدل DVR-204Q-F1

-در کالاریزان

دستگاه DVR هایلوک مدل DVR-216Q-F2

-در کالاریزان

دستگاه DVR هایلوک مدل DVR-216Q-K2

-در کالاریزان

دستگاه NVR هایلوک مدل NVR-208MH-C

-در کالاریزان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-116G-F1

-در 3030tv

دی وی آر 8 کانال هایلوک DVR-208Q-F2

-در دیجیتال نوین

دی وی آر 16 کانال هایلوک DVR-216G-F2

-در دیجیتال نوین

دی وی آر 8 کانال هایلوک DVR-208G-F2

-در دیجیتال نوین

دستگاه ضبط NVR هایلوک مدل NVR-108H-D

-در کالاریزان

دستگاه ضبط کننده NVR هایلوک مدل NVR-104H-D

-در کالاریزان

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل Hilook DVR 216Q-K1

-در شبکه پرداز

ان وی آر 8کانال هایلوک NVR-208MH-C/8P

-در دیجیتال نوین

ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل Hilook DVR-208U-F1

-در شبکه پرداز

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایلوک مدل DVR-204U-F1

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 8 کانال هایلوک مدل DVR-208U-F1

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایلوک مدل DVR-216Q-K1

-در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 4 کانال هایلوک مدل NVR-104-B

-در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 4 کانال هایلوک مدل NVR-104MH-D

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایلوک مدل DVR-104G-F1

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 8 کانال هایلوک مدل DVR-208G-F1

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایلوک مدل DVR-216Q-F2

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایلوک مدل DVR-216Q-K2

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 16 کانال هایلوک مدل DVR-216U-F2

-در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 16 کانال هایلوک مدل NVR-216MH-C

-در خانه دوربین

دستگاه دی وی آر 4 کانال هایلوک مدل DVR-204Q-K1

-در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 8 کانال هایلوک مدل NVR-108-B/8P

-در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 16 کانال هایلوک مدل NVR-116MH-C

-در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 16 کانال هایلوک مدل NVR-216MH-C/16P

-در خانه دوربین