لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی داهوا

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

DVR ضبط تصاویر دوربین AHD داهوا DH-XVR4216AN-X

3705000در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 8 کانال داهوا مدل DH-NVR108-P

2120000در خانه دوربین

دستگاه ضبط کننده هوشمند داهوا NVR2216-16P-I

6190000در آرتینار

دستگاه NVR داهوا 16 کانال مدل S2L-4K-16P-4216

5500000در دوربین کده

ایکس وی آر 8 کانال داهوا کوپر XVR1A08

1590000در ایسام

دی وی ار

1220000در باسلام

دستگاه 4 کانال داهوا 2 مگاپیکسل

1050000در ایسام

دستگاه DVR داهوا مدل 1A08 با کیفیت ضبط 1080N و 8 ورودی دوربین

1650000در باسلام

دستگاه 32 کانال تحت شبکه داهوا

5500000در ایسام

دستگاه XVR داهوا 8 کانال مدل 5108 نسل سوم

2500000در ایسام

دستگاه 8 کانال داهوا مدل 1A08 سری کوپر

1160000در ایسام

DVR داهوا مدل XVR5108HS-X

2233000در ایسام

دستگاه 4 کانال داهوا مدل 1A04 سری کوپر

966000در ایسام

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR1B04H-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104C-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شانزده کانال داهوا مدل DHI-NVR4416-16P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه داهوا XVR5108 HS-X1

-در دیاکالا

دستگاه ضبط ویدیویی داهوا مدل XVR1B16 - سیراف

-در سلام تعمیر

دستگاه ضبط ویدیویی داهوا DH-XVR5116-4KL-X - سیراف

-در سلام تعمیر

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR5416L-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-XVR5832S-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR5816S-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR1B16-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR4104C-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-XVR5432L-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5808S-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5408L-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108C-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR4116HS-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-XVR5432L-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR5416L-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-XVR5232AN-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HE-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104H-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108HE-I3

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR4216AN-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR1B08H-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108HE-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104H-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108H-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-XVR5832S-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR5816S-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه XVR آنالوگ داهوا مدل DH-XVR5116HS-X - فروشگاه اینترنتی سیراف

-در سلام تعمیر

ضبط کننده تحت شبکه داهوا DH-HCVR7216AN-4M

-در ۲ فروشگاه

DHI-NVR1104H-P رکوردر تحت شبکه داهوا 4 کانال

-در آراویژن

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HE-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104H-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HE-I2

-در 3030tv

DH-XVR1B08

-در هوبانو

دستگاه دی وی آر 8 کانال داهوا مدل dh-xvr5108hs-x

-در آریا خورشید

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شانزده کانال داهوا مدل DHI-NVR5816-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR سی و دو کانال داهوا مدل DHI-NVR5832-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شصت و چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR5864-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شصت و چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR5464-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR سی و دو کانال داهوا مدل DHI-NVR5432-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شانزده کانال داهوا مدل DHI-NVR5416-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR سی و دو کانال داهوا مدل DHI-NVR5232-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شانزده کانال داهوا مدل DHI-NVR5216-16P-4KS2E

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR هشت کانال داهوا مدل DHI-NVR2208-8P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR2204-P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR هشت کانال داهوا مدل DHI-NVR2208-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR2204-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR هشت کانال داهوا مدل DHI-NVR2108-8P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR2104-P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR هشت کانال داهوا مدل DHI-NVR2108-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR2104-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR هشت کانال داهوا مدل DHI-NVR4208-8P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR بیست و چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR5424-24P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR بیست و چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR5224-24P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR چهار کانال داهوا مدل DHI-NVR4204-P-4KS2

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR5816S-4KL-I2-LP

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR1B08-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR1B04-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR4108HS-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR4104HS-I

-در 3030tv

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR4108C-I

-در 3030tv

دستگاه DVR داهوا مدل XVR 5116 1B16 H

-در هشت ایران

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5216A-S3 16CH

-در ۶ فروشگاه

ان وی آر آی پی داهوا DH-NVR5232-4KS2

-در اطمینان شاپ

دی وی ار داهوا DH-XVR5104HS-S2

-در اطمینان شاپ

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3

-در 3030tv

دی وی ار داهوا DH-HCVR5432L-S2

-در اطمینان شاپ

ان وی آر آی پی داهوا DH-NVR5832-4KS2

-در اطمینان شاپ

ان وی آر آی پی داهوا EZ-NVR1A04HS-4P

-در اطمینان شاپ

دستگاه ذخیره ساز DVR داهوا مدل XVR-5216A-X

-در ۲ فروشگاه

دی وی ار داهوا DH-HCVR4104HS-S3

-در اطمینان شاپ

دی وی ار داهوا DH-XVR5108H-4KL-X

-در اطمینان شاپ

دی وی ار داهوا DH-HCVR4216AN-S3

-در ۲ فروشگاه

دی وی ار داهوا DH-HCVR4232L-S2

-در اطمینان شاپ

ان وی آر آی پی داهوا DH-NVR5864-4KS2

-در اطمینان شاپ

DVR-XVR5216A-X 4ch 6 MP 1U H.265 DVR

-در مقداد آی تی

رکوردر داهوا HCVR4104HS-S3

-در ۲ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5108HS-X1

-در ۳ فروشگاه

DH-NVR5216-4KS2

-در رادین زمرد

دی وی ار داهوا DH-XVR5104HS-4KL-X

-در اطمینان شاپ