لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی داهوا

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR5232-4KS2

9493000در تی ان تی همتی

ضبط کننده تحت شبکه داهوا DHI-NVR4832-16P-4K

1در ایمن شاپ

دستگاه DVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR4116HS-X

3971000در کُهران الکتریک

دستگاه های داهوآ سری2019 5104x

1950000در ایمن صنعت هوشمند

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا مدل XVR5216AN-X

6452000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR2104-4KS2

2030000در تی ان تی همتی

دستگاه DVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR1B08H

2590000در کُهران الکتریک

دستگاه ۴ کانال داهوا مدل DHI-NVR2104HS-4KS2

1310000در آرتینار

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR4104HS-4KS2

2955000در تیام آلارم

دستگاه DVR شانزده کانال داهوا مدل DH-XVR5116H-X

5400000در کُهران الکتریک

دستگاه ضبط داهوا 4 کانال (سری کوپر)

1200000در ایمن صنعت هوشمند

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR4232-4KS2

5926000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR4108HS-4KS2

2661000در تی ان تی همتی

دستگاه ان وی آر داهوا NVR4104HS-P-4KS2 4CH

2870000در ای تی باما

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه DVR داهوا مدل XVR5108HS-X

2694000در کارسیتو

ضبط کننده ویدیویی NVR داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2

5130000در هیراتک

ایکس وی آر 16 کانال داهوا مدل DH-XVR7216A-4KL-X

11840000در دیجیتال نوین

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR4116HS-4KS2

3868000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DHI-XVR5108HS-X1

2800000در افق مارکت

دستگاه ضبط NVR چهار کانال داهوا مدل NVR2104HS-P-4KS2

2451000در کُهران الکتریک

دستگاه DVR شانزده کانال داهوا مدل XVR5216A-S2

4671000در کُهران الکتریک

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1

2496000در نوریکس

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدار بسته تحت شبکه مدل NVR4832-4KS2

13964000در تی ان تی همتی

ان وی آر 16 کانال داهوا مدل NVR5216-16P-4KS2

10232000در دیجیتال نوین

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR4104HS-P-4KS2

4370000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR1B04

1826000در تیام آلارم

ایکس وی آر 16 کانال داهوا مدل DH-XVR4216AN-X

4995000در دیجیتال نوین

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدلNVR1A08HS-4P

2914000در تی ان تی همتی

دستگاهNVRبرند داهواIP-12MPمدلDH-NVR608-64-4KS2

28395290در آبی‌تِک

دستگاه DVR هشت کاناله Dahua XVR5108H 5MP

2450000در مارال کیش

دستگاه رکوردر HD داهوا مدل XVR5116HS-X

6290000در زاتا

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا مدل XVR4116HS-X

3887000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1

2162000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا مدل XVR1B16H

3595000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR2104HS-P-4KS2

2914000در تی ان تی همتی

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته تحت شبکه داهوا مدل NVR4216-4KS2

5423000در تی ان تی همتی

دستگاه DVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR1B04H

1290000در کُهران الکتریک

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2

3315000در تیام آلارم

دستگاه ضبط NVR سی و دو کانال داهوا مدل DHI-NVR5232-4KS2(V2.0)

14500000در کُهران الکتریک

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-4116H-X

3850000در نوریکس

دستگاه NVR داهوا تحت شبکه مدل NVR5432/5464-4KS2

16978000در تی ان تی همتی

دستگاهNVRبرندDAHUAداهوا۱۲MPمدلDH-NVR5216-4KS2

5888190در آبی‌تِک

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا XVR1B04H

1737000در تی ان تی همتی

ان وی آر 4 کانال داهوا مدل NVR4104HS-4KS2

2370000در دیجیتال نوین

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا مدل XVR1A08

1777000در تی ان تی همتی

DVR ضبط تصاویر دوربین AHD داهوا DH-XVR5216AN-X

4408950در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 32 کانال داهوا مدل DH-NVR5832-4KS2

17404800در خانه دوربین

ان وی آر 32 کانال داهوا مدل NVR5432-16P-4KS2

15620000در دیجیتال نوین

دستگاه NVR داهوا هشت کاناله مدل DAHUA DH-NVR1108HS

3100000در افق مارکت

دستگاه ان وی ار ۳۲ کانال داهوا مدلNVR5432-16P-4KS2

8500000در ای تی باما

دستگاه DVR داهوا Dahua XVR5216AN-X

3550000در داهوا کیت

ایکس وی آر 16 کانال داهوا مدل XVR5216A-S2

3680000در دیجیتال نوین

دستگاه رکوردر NVR داهوا مدل NVR4832-4KS2

13900000در زاتا

ایکس وی آر 32 کانال داهوا مدل DH-XVR5832S-X

19487000در دیجیتال نوین

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا مدل XVR5832S-X

17972000در تی ان تی همتی

ضبط کننده داهوا ویدیویی مدار بسته تحت شبکه مدل NVR5832/5864-4KS2

25115000در تی ان تی همتی

ان وی آر 4 کانال داهوا DAHUA EZ-NVR1B04

1830000در اطمینان شاپ

دستگاه NVR داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2

2190000در آرتینار

دستگاه NVR داهوا مدل DHI-NVR5432-4KS2

14100000در رداستار الکترونیک

دستگاه 16 کانال داهوا مدل DH-XVR5216HS-4KL-X

9800000در رداستار الکترونیک

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR4116HS-4KS2/L

3932000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR2104HS-P-4KS2

3262000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-12MP برند داهوا مدل DH-NVR608-64-4KS2

36810000در تیام آلارم

دستگاه ضبط NVR سی و دو کانال داهوا مدل NVR4832-4KS2

11900000در کُهران الکتریک

دستگاه ضبط NVR شانزده کانال داهوا مدل NVR4216-4KS2/L

3800000در کُهران الکتریک

دستگاه ان وی آر داهوا NVR608-64-4KS2 64CH

22000000در ای تی باما

NVR داهوا 16 کانال مدل DH-NVR4116HS-4KS2

3950000در ای تی باما

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5216-16P-4KS2 16CH

12980000در نوین نت

دستگاه ان وی ار ۳۲ کانال داهوا مدلNVR5432-16P-4KS2

20360000در نوین نت

ضبط کننده ویدیویی مدار بسته آنالوگ داهوا XVR1B08H

2979000در تی ان تی همتی

دستگاه ان وی آر 8 کانال داهوا مدل DH-NVR1B08HS-8P

3779200در خانه دوربین

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR-1B04H 5MP

1349000در افق مارکت

دستگاه ضبط NVR چهار کانال داهوا مدل NVR1A04HS-4P

1515000در کُهران الکتریک

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5216-16P-4KS2 16CH

9900000در ای تی باما

دستگاه ان وی آر 4 کانال داهوا مدل DH-NVR1B04

1677600در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 4 کانال داهوا مدل DH-NVR1B04-4P

2965600در خانه دوربین

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2

3500000در افق مارکت

دستگاه ضبط NVR هشت کانال داهوا مدل NVR2108HS-4KS2

1776000در کُهران الکتریک

دستگاه DVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-XVR5432L-X

18390000در کُهران الکتریک

دستگاه 16 کانال داهوا مدل DH-XVR5116HS-X

5170000در رداستار الکترونیک

دستگاه NVR داهوا مدل DHI-NVR4108HS-4KS2/L

2645000در رداستار الکترونیک

دستگاه ان وی ار ۱۶ کانال داهوا مدل NVR5216-4KS2

4725000در ای تی باما

DVR ضبط تصاویر دوربین AHD داهوا DH-XVR5116H-4KL-X

6028750در خانه دوربین

دستگاه ان وی آر 32 کانال داهوا مدل DH-NVR5432-4KS2

11360000در خانه دوربین

ضبط کننده ویدیویی NVR داهوا مدل NVR2104HS-4KS2

1414000در آسان امن

ضبط کننده ویدیویی NVR داهوا مدل NVR4108HS-4KS2

1855000در آسان امن

ضبط کننده ویدیویی NVR داهوا مدل DH-NVR5864-4KS2

17500000در آسان امن

دستگاه NVR IP-12MP برند داهوا مدل DH-NVR5216-4KS2

7633000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR2B16

3952000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR1B08HS-8P

3793000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR1B08

2216000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR2108HS-8P4KS2

4242000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR1B08HS

2326000در تیام آلارم

دستگاه NVR IP-8MP برند داهوا مدل DH-NVR1B04-4P

2974000در تیام آلارم

ان وی آر 8 کانال داهوا DAHUA EZ-NVR1B08

2080000در اطمینان شاپ

ان وی آر 8 کانال داهوا DAHUA EZ-NVR1B08HS

2180000در اطمینان شاپ

دستگاه ان وی آر 8 کانال داهوا مدل DH-NVR1B08HS

1864800در خانه دوربین

دستگاه ضبط تصاویر DVR داهوا مدل XVR5432L-X XVR5432L-X | آی پی سورنا

14140000در آی پی سورنا

دستگاه ضبط تصاویر DVR داهوا مدل XVR5108HS-X XVR5108HS-X | آی پی سورنا

2800000در آی پی سورنا

دستگاه ضبط تصاویر DVR داهوا مدل XVR1B16 XVR1B16 | آی پی سورنا

2980000در آی پی سورنا