لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی داهوا

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

دستگاه داهوا XVR 1A04

829000در ۴۱ فروشگاه

دستگاه داهوا مدل DH-XVR5108HS-X

2085000در ۲۷ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR1A08

1040000در ۳۵ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل NVR2108HS-8P-4KS2

1489000در ۱۴ فروشگاه

دستگاه دی وی آر داهوا XVR1A08

970000در ۵ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5232AN-X

7049000در ۳۳ فروشگاه

دستگاه داهوا Dahua DH-XVR5108HS-4KL-X

2711500در ۱۴ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR4108HS-X

1513200در ۵ فروشگاه

دستگاه ۱۶ کانال داهوا مدل DH-XVR5216AN-X

3705000در ۲۸ فروشگاه

دستگاه DVR چهار کانال داهوا DAHUA-XVR5104HS-X1

1279000در ۱۷ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4432-4KS2

5350000در ۱۷ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR 5216AN 4KL X

6459000در ۲۰ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4232-4KS2

4399000در ۱۴ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR5104HS-i2

1200000در ۴ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR4108HS-X1

1489000در ۱۰ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4116HS-4KS2

2550000در ۱۶ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4216-4KS2

3399000در ۱۶ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5116H-X

3447900در ۶ فروشگاه

دستگاه DVR داهوا XVR4108HS

1657000در ۲ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR4104HS-X1

1050000در ۱۵ فروشگاه

NVR 5864-4KS2 رکوردر شبکه داهوا

9683000در ۸ فروشگاه

NVR 5464-4KS2 رکوردر شبکه داهوا

1در ۱۲ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4108HS-8P-4KS2

2035000در ۶ فروشگاه

دستگاه 8 کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I2

3500000در ۲ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR1B04H

1324000در ۷ فروشگاه

دستگاه ان وی ار ۸ کانال داهوا مدل DH-NVR1B08HS-8P

1555000در ۵ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR1B08H

1939000در ۸ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR1B16

2520000در ۸ فروشگاه

Dahua DH NVR608 32 4KS2

13050000در ۲۰ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR-5104HS-X1

1456000در ۱۱ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5108H-4KL-X

3773000در ۶ فروشگاه

دستگاه XVR شانزده کانال داهوا مدل XVR 4116HS-X

2964000در ۹ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR1B16H

3280000در ۷ فروشگاه

دستگاه ۸ کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-X

2020200در فراگرام

رکوردر داهوا مدل NVR5432-4KS2

8650000در ۹ فروشگاه

دستگاه 8 کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

4800000در رداستار الکترونیک

دستگاه داهوا XVR4232AN-X

4800000در ۸ فروشگاه

دی وی آر داهوا XVR5104HS-4KL-X

2140000در ۳ فروشگاه

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا XVR-5104-X1

1440000در ۲ فروشگاه

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-NVR5832-4KS2

1در ۱۰ فروشگاه

دستگاه داهوا NVR5216-4KS2

5350000در ۴ فروشگاه

دستگاه ۱۶ کانال داهوا مدل DH-XVR5216AN-4KL-X

6400000در فراگرام

دستگاه داهوا مدل DH-XVR5104HS-X

1622400در ۳ فروشگاه

ان وی آر آی پی داهوا DH-NVR608-64-4KS2

23860000در ۱۳ فروشگاه

دستگاه ۸ کانال داهوا DHI-XVR5108HS-S2

2566000در اچ دی تک

دستگاه داهوا NVR4108HS-P-4KS2

3680000در ۲ فروشگاه

دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR4108HS-X1

1972000در کُهران الکتریک

دوربین مداربسته

1987000در ۹ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5832S-X

13700000در ۳ فروشگاه

NVR Dahua DH NVR1A08HS

943000در ۲ فروشگاه

دستگاه داهوا مدل XVR5108H-4KL

4320000در ۳ فروشگاه

دستگاه ۸ کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

2990000در فراگرام

دستگاه داهوا XVR5104HS-4KL-X

2000000در ۱۰ فروشگاه

ضبط کننده HDCVI داهوا XVR5104HS-4KL-I2

1685000در ۲ فروشگاه

دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-X1

3367000در کُهران الکتریک

دستگاه NVR تحت شبکه چهارکانال داهوا مدل NVR 2104HS-4KS2

1900000در ۳ فروشگاه

دستگاه دی وی آر ۸ کانال داهوا مدل XVR5108HS-X i2

2080000در سیماران

رکوردر داهوا مدل NVR5232-4KS2

7195000در ۹ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR5108HS-I2

2449000در ۲ فروشگاه

دستگاه 4 کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-X1

1294800در فراگرام

ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR5104HS-S2

1550000در ۲ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5216AN-4KL

6340000در ۲ فروشگاه

دستگاه ان وی ار ۱۶ کانال داهوا مدل DH-NVR2B16

2750000در ۲ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DHI-XVR5104HS-4KL-X

1990000در ۶ فروشگاه

دستگاه DVR چهار کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-X

3157000در کُهران الکتریک

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR شصت و چهار کانال داهوا مدل DH-NVR5864-4KS2

1در ۶ فروشگاه

دستگاهXVRبرندDAHUAداهواHDCVI-8mpمدلX5216AN-4KLX

7787038در آبی‌تِک

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال داهواHDCVI Dahua DH-XVR5108HS-x

2560000در کوئیکالا

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله داهوا DH-XVR5104HS-X

1350000در ۳ فروشگاه

دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5432LX

11953000در ۷ فروشگاه

دستگاه ان وی ار 4 کانال داهوا مدل NVR1B04

1244000در ۵ فروشگاه

دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

4958000در کُهران الکتریک

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR صد و بیست و هشت کانال داهوا مدل DHI-NVR608-128-4KS2

32410000در ۳ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی NVR داهوا مدل NVR2104HS-4KS2

1350000در ۶ فروشگاه

ضبط کننده ویدئویی 8 کانال داهوا ِDVR مدل XVR5108HS-4KL-X

40125000در تکنوتک

دستگاه داهوا XVR 5108 HS

2000000در قشم

دستگاه شبکه ۸ کانال داهوا مدل NVR2108HS-4KS2

1410000در سیماران

دستگاه ۳۲کانال تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4832-4KS2

9628000در ۶ فروشگاه

دستگاه ان وی ار 4 کانال داهوا مدل DH-NVR104-P

1360000در ۲ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5216A-S2

3480000در ۴ فروشگاه

دستگاه ان وی ار ۴ کانال داهوا مدل NVR4104HS-P-4KS2

2830000در ۵ فروشگاه

دستگاه رکوردر NVR داهوا مدل NVR2108HS-4KS2

2280000در زاتا

دستگاه ۴ کانال داهوا مدل DAHUA DH-NVR4204

1500000در سرو تک

دستگاه دی وی آر داهوا مدل NVR2104HS-P-4KS

2290000در داموتک

دستگاه داهوا HCVR 5108 HS-S3

1970000در دیاکالا

دستگاه دی وی آر ۴ کانال داهوا مدل DH-XVR15104HS-4KL-X

1895000در سیماران

دستگاه داهوا XVR5116HS-X

4126200در ۲ فروشگاه

دستگاه ۸ کانال داهوا مدل DAHUA DH-XVR5108H_X

3190000در سرو تک

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

3360000در گاردریل

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR چهار کانال داهوا مدل DH-NVR4104H

1در ۲ فروشگاه

دستگاهXVRبرندDAHUAداهواHDCVI-1080NمدلXVR5432L-X

11780000در ۴ فروشگاه

دستگاه ضبط کننده تصویر XVR هشت کانال داهوا مدل DHI-XVR5108HS

2950000در ایمن شاپ

ان وی آر 4 کانال داهوا NVR2104HS-P-4KS2

2230000در ۴ فروشگاه

دستگاه ضبط تصاویر DH-XVR7216A-S2

5130000در ۲ فروشگاه

دستگاه NVR داهوا تحت شبکه DH-NVR2108HS-8P-4KS2

3272500در ۲ فروشگاه

Dahua XVR4104HS-s2 4Ch Penta Brid DVR

1170000در دیاکالا

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR5232-4KS2

7079000در تکنوتک

ان وی آر داهوا مدل NVR4104HS-4KS2

2070000در ۲ فروشگاه

دستگاه ان وی ار ۸ کانال داهوا مدل DH-NVR1B08

1414000در ۳ فروشگاه

دستگاه ۴ کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-X

1894200در فراگرام