لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

لیست قیمت ضبط‌کننده ویدیویی داهوا

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

دستگاه داهوا XVR 1A04

818000در ۳۸ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR1A08

1028000در ۴۱ فروشگاه

دستگاه DVR چهار کانال داهوا DAHUA-XVR5104HS-X1

1279000در ۱۶ فروشگاه

دستگاه 8 کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

2990000در ۹ فروشگاه

دستگاه ۱۶ کانال داهوا مدل DH-XVR5216AN-X

3839000در ۲۴ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه DVR داهوا مدل XVR5108HS-X

2557800در ۱۲ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR 5108 HS X

2085000در ۲۵ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4216-4KS2

3399000در ۱۴ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل NVR2108HS-8P-4KS2

1485000در ۱۴ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4116HS-4KS2

2549000در ۱۳ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4232-4KS2

3890000در ۱۶ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5232AN-X

7047000در ۲۸ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR1B16

2520000در ۱۰ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR5104HS-4KL-X

2000000در ۹ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR4104HS-X1

1050000در ۱۱ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR1B04H

1324000در ۵ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR5232-4KS2

7193900در ۹ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR5104HS-i2

1689000در ۳ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5116H-X

3447900در ۵ فروشگاه

دستگاه داهوا XVR4108HS-X

1517000در ۳ فروشگاه

NVR 5464-4KS2 رکوردر شبکه داهوا

1در ۱۲ فروشگاه

دستگاه DVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR-1A08

1232500در خاجی کالا

رکوردر داهوا مدل XVR4108HS-X1

1489000در ۶ فروشگاه

دستگاه ۸ کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-X

2020200در فراگرام

دستگاه داهوا NVR5216-4KS2

5350000در ۲ فروشگاه

دوربین مداربسته

2240000در ۸ فروشگاه

دستگاه ضبط 8 کانال NVR داهوا NVR1A08HS

887200در هایک

دستگاه داهوا XVR 5216AN 4KL X

6458000در ۱۸ فروشگاه

دستگاه XVR داهوا 8 کانال مدل XVR5108H-L3

2049000در دوربین کده

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR5108HS-I2

2449000در ۲ فروشگاه

XVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR5104HS-4KL-X

1664000در شبکه سازان ایران

دستگاه 8 کانال داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I2

4950000در رداستار الکترونیک

دستگاه DVR داهوا XVR4108HS

1657000در ۲ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل XVR5216A-S2

3480000در ۲ فروشگاه

دستگاه XVR شانزده کانال داهوا مدل XVR 4116HS-X

2887000در ۹ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR4108HS-8P-4KS2

1987000در ۹ فروشگاه

Dahua DH NVR608 32 4KS2

13050000در ۱۹ فروشگاه

دستگاه 4 کانال داهوا مدل DH-XVR5104HS-X1

1294800در فراگرام

رکوردر داهوا مدل NVR4432-4KS2

5350000در ۱۴ فروشگاه

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله داهوا DH-XVR5104HS-X

1350000در ۳ فروشگاه

رکوردر داهوا مدل NVR5432-4KS2

9958000در ۹ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR-5104HS-X1

1450000در ۱۱ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR1A08

1142000در سیراف

دستگاه داهوا XVR1B08H

1939000در ۷ فروشگاه

دستگاه ضبط کننده ی DVR چهار کانال HDCVI داهوا مدل DH-XVR1A04

945750در خانه دوربین

دستگاه داهوا مدل DH-XVR5104HS-X

1650000در ۳ فروشگاه

دستگاه DVR داهوا 8 کانال مدل XVR-5108HS-X

2233500در خاجی کالا

دستگاه ان وی ار 4 کانال داهوا مدل DH-NVR104-P

1400000در داموتک

دستگاه DVR ای اچ دی 8 کانال Dahua مدل DH_XVR1A08

1200000در پارانیک

دستگاه داهوا XVR4232AN-X

4800000در ۶ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

1671000در مقداد آی تی

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3

1689000در آسان امن

دستگاه ان وی ار ۸ کانال داهوا مدل DH-NVR1B08HS-8P

1555000در ۴ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR5216AN-X

4116000در سیراف

XVR داهوا 16 کانال مدل DH-XVR5216AN-X

5112000در شبکه سازان ایران

دستگاه ذخیره ساز DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-X

1390000در آرتینار

دستگاه 16 کانال داهوا مدل DH-XVR5116HS-I2

3360000در ۲ فروشگاه

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا XVR-5104-X1

1456000در ۲ فروشگاه

XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR1A08

1825000در شبکه سازان ایران

دستگاه DVR داهوا 4 کانال مدل DH-XVR1A04

987500در خاجی کالا

ضبط کننده ویدیویی NVR داهوا مدل NVR2104HS-4KS2

1515000در ۵ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR1A04

998000در سیراف

دستگاه دی وی آر ۸ کانال داهوا مدل XVR5108HS-X i2

2080000در سیماران

NVR 5864-4KS2 رکوردر شبکه داهوا

16100000در ۹ فروشگاه

XVR داهوا 8 کانال مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

4600000در شبکه سازان ایران

دستگاه دی وی آر مدل XVR5108HS-I3 داهوا

2650000در پویا

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DHI-XVR5104HS-4KL-X

2219000در ۳ فروشگاه

دی وی آر داهوا XVR5104HS-4KL-X

2140000در ۲ فروشگاه

دستگاه XVR داهوا 8 کانال مدل 1B08-I

998000در دوربین کده

ان وی آر آی پی داهوا DH-NVR608-64-4KS2

23860000در ۱۲ فروشگاه

دستگاه ان وی ار 16 کانال داهوا مدل DH-NVR5216-16P-4KS2

7647000در الرت ایران

dvr شانزده کانال داهوآ مدل XVR5216AN-X

4550000در کوئیکالا

دستگاه داهوا XVR 5108 HS

2000000در قشم

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I2

3483000در آسان امن

دستگاه ان وی ار ۱۶ کانال داهوا مدل DH-NVR2B16

2775000در داموتک

دستگاه ان وی ار 4 کانال داهوا مدل NVR1B04

1190000در ۴ فروشگاه

دستگاه ضبط کننده تصویر NVR سی و دو کانال داهوا مدل DH-NVR5832-4KS2

1در ۱۰ فروشگاه

دستگاه ان وی ار ۸ کانال داهوا مدل DH-NVR1B08

1352000در ۲ فروشگاه

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR1104HS-P-S3/H

2093000در مقداد آی تی

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل XVR5108HS-I3

2438000در مقداد آی تی

دستگاه NVR داهوا تحت شبکه DH-NVR2108HS-8P-4KS2

2160000در سیستم های حفاظتی باهر

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه 16 کانال داهوا DAHUA NVR DH-NVR4216-4KS2/L

3750000در سیما حفاظ خزر

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3

2275000در آسان امن

دستگاه ضبط 16 کانال داهوا DH-XVR5116H-X

4232000در هایک

ضبط کننده HDCVI داهوا XVR5104HS-4KL-I2

1845000در ایمن شاپ

دستگاه ۸ کانال داهوا DHI-XVR5108HS-S2

2566000در اچ دی تک

ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2108HS-4KS2

1490000در آرتینار

دستگاه داهوا DH-XVR5108HS-I2

2558000در سیراف

دستگاه ضبط 4 کانال NVR داهوا NVR2104HS-P-4KS2

2320000در هایک

دستگاه داهوا XVR5116HS-X

4254750در کنکاش الکترونیک

دی وی ار داهوا DH-HCVR5104HS-S3

1در ایمن شاپ

دستگاه ان وی ار ۴ کانال داهوا مدل NVR4104HS-P-4KS2

2830000در ۵ فروشگاه

XVR داهوا 16 کانال مدل XVR5116HS-X

5673000در شبکه سازان ایران

ضبط کننده ویدیویی XVR داهوا مدل DH-XVR5216AN-I2

3948000در سیراف

دستگاه ضبط 32 کانال داهوا DH-XVR4232AN-X

5760000در هایک

Xvrداهوا۳۲مدل xvr5232an_x

8500000در الکتروبرتر تبریز

DH-NVR4216-16P-4KS2

4250000در ۲ فروشگاه

دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5432LX

11953000در ۵ فروشگاه

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال داهواHDCVI Dahua DH-XVR5108HS-x

2560000در کوئیکالا

دستگاه ضبط ۳۲ کانال NVR داهوا NVR4232-4KS2

4720000در هایک