استیکر ستاره اتاق کودک star wallstickers کد h431

۳۹٫۹۰۰ تومان

فروشگاه‌های اینترنتی

راهنمای خرید امن
price report
استیکر ستاره اتاق کودک star wallstickers کد h431

تغییرات قیمت

مشخصات استیکر ستاره اتاق کودک star wallstickers کد h431

مشخصات کلی
رنگ سری 1
_, مشکی, سفید, کرم, زرد کم رنگ, زرد پر رنگ, پرتقالی, نارنجی, آجری, صورتی, سرخابی, قرمز کم رنگ, قرمز پر رنگ, زرشکی, قهوه ای, بنفش کم رنگ, بنفش پر رنگ, یاسی, سبز کم رنگ, سبز پر رنگ, آبی فیروزه ای, آبی کم رنگ, آبی پر رنگ, سورمه ای, طوسی تیره, طوسی روشن, نقره ای مات (+ 300,000 ریال), طلایی مات (+ 300,000 ریال)
رنگ سری 2
_, مشکی (+ 399,000 ریال), سفید (+ 399,000 ریال), کرم (+ 399,000 ریال), زرد کم رنگ (+ 399,000 ریال), زرد پر رنگ (+ 399,000 ریال), پرتقالی (+ 399,000 ریال), نارنجی (+ 399,000 ریال), آجری (+ 399,000 ریال), صورتی (+ 399,000 ریال), سرخابی (+ 399,000 ریال), قرمز کم رنگ (+ 399,000 ریال), قرمز پر رنگ (+ 399,000 ریال), زرشکی (+ 399,000 ریال), قهوه ای (+ 399,000 ریال), بنفش کم رنگ (+ 399,000 ریال), بنفش پر رنگ (+ 399,000 ریال), یاسی (+ 399,000 ریال), سبز کم رنگ (+ 399,000 ریال), سبز پر رنگ (+ 399,000 ریال), آبی فیروزه ای (+ 399,000 ریال), آبی کم رنگ (+ 399,000 ریال), آبی پر رنگ (+ 399,000 ریال), سورمه ای (+ 399,000 ریال), طوسی تیره (+ 399,000 ریال), طوسی روشن (+ 399,000 ریال), نقره ای مات (+ 699,000 ریال), طلایی مات (+ 699,000 ریال)
رنگ سری 3
_, مشکی (+ 399,000 ریال), سفید (+ 399,000 ریال), کرم (+ 399,000 ریال), زرد کم رنگ (+ 399,000 ریال), زرد پر رنگ (+ 399,000 ریال), پرتقالی (+ 399,000 ریال), نارنجی (+ 399,000 ریال), آجری (+ 399,000 ریال), صورتی (+ 399,000 ریال), سرخابی (+ 399,000 ریال), قرمز کم رنگ (+ 399,000 ریال), قرمز پر رنگ (+ 399,000 ریال), زرشکی (+ 399,000 ریال), قهوه ای (+ 399,000 ریال), بنفش کم رنگ (+ 399,000 ریال), بنفش پر رنگ (+ 399,000 ریال), یاسی (+ 399,000 ریال), سبز کم رنگ (+ 399,000 ریال), سبز پر رنگ (+ 399,000 ریال), آبی فیروزه ای (+ 399,000 ریال), آبی کم رنگ (+ 399,000 ریال), آبی پر رنگ (+ 399,000 ریال), سورمه ای (+ 399,000 ریال), طوسی تیره (+ 399,000 ریال), طوسی روشن (+ 399,000 ریال), نقره ای مات (+ 699,000 ریال), طلایی مات (+ 699,000 ریال)
ابعاد(cmطول cm xارتفاع)
هر پک ستاره حاوی: ☆ ۴ عدد ستاره توخالی (۱۵ سانتیمتر) ☆ ۷ عدد ستاره توخالی (۱۱ سانتیمتر) ☆ ۷ عدد ستاره توخالی (۹ سانتیمتر) ☆ ۱۲ عدد ستاره توخالی (۷ سانتیمتر) ☆ ۹ عدد ستاره توخالی (۶ سانتیمتر) ★ ۴ عدد ستاره توپُر (۱۲ سانتیمتر) ★ ۷ عدد ستاره توپُر (۸ سانتیمتر) ★ ۷ عدد ستاره توپُر (۷ سانتیمتر) ★ ۳۱ عدد ستاره توپُر (۵ سانتیمتر) ★ ۲۷ عدد ستاره توپُر (۴ سانتیمتر) (مجموعاً ۱۱۵ ستارۀ توپُر★ و توخالی☆)
رنگ سری 1
_ /, مشکی /, سفید /, کرم /, زرد کم رنگ /, زرد پر رنگ /, پرتقالی /, نارنجی /, آجری /, صورتی /, سرخابی /, قرمز کم رنگ /, قرمز پر رنگ /, زرشکی /, قهوه ای /, بنفش کم رنگ /, بنفش پر رنگ /, یاسی /, سبز کم رنگ /, سبز پر رنگ /, آبی فیروزه ای /, آبی کم رنگ /, آبی پر رنگ /, سورمه ای /, طوسی تیره /, طوسی روشن /, نقره ای مات (+ 300,000 ریال) /, طلایی مات (+ 300,000 ریال)
رنگ سری 2
_ /, مشکی (+ 399,000 ریال) /, سفید (+ 399,000 ریال) /, کرم (+ 399,000 ریال) /, زرد کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, زرد پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, پرتقالی (+ 399,000 ریال) /, نارنجی (+ 399,000 ریال) /, آجری (+ 399,000 ریال) /, صورتی (+ 399,000 ریال) /, سرخابی (+ 399,000 ریال) /, قرمز کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, قرمز پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, زرشکی (+ 399,000 ریال) /, قهوه ای (+ 399,000 ریال) /, بنفش کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, بنفش پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, یاسی (+ 399,000 ریال) /, سبز کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, سبز پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, آبی فیروزه ای (+ 399,000 ریال) /, آبی کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, آبی پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, سورمه ای (+ 399,000 ریال) /, طوسی تیره (+ 399,000 ریال) /, طوسی روشن (+ 399,000 ریال) /, نقره ای مات (+ 699,000 ریال) /, طلایی مات (+ 699,000 ریال)
رنگ سری 3
_ /, مشکی (+ 399,000 ریال) /, سفید (+ 399,000 ریال) /, کرم (+ 399,000 ریال) /, زرد کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, زرد پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, پرتقالی (+ 399,000 ریال) /, نارنجی (+ 399,000 ریال) /, آجری (+ 399,000 ریال) /, صورتی (+ 399,000 ریال) /, سرخابی (+ 399,000 ریال) /, قرمز کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, قرمز پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, زرشکی (+ 399,000 ریال) /, قهوه ای (+ 399,000 ریال) /, بنفش کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, بنفش پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, یاسی (+ 399,000 ریال) /, سبز کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, سبز پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, آبی فیروزه ای (+ 399,000 ریال) /, آبی کم رنگ (+ 399,000 ریال) /, آبی پر رنگ (+ 399,000 ریال) /, سورمه ای (+ 399,000 ریال) /, طوسی تیره (+ 399,000 ریال) /, طوسی روشن (+ 399,000 ریال) /, نقره ای مات (+ 699,000 ریال) /, طلایی مات (+ 699,000 ریال)
جنس
برچسب PVC (پشت چسب‌دار، ضد آب)
کد محصول
h431
وزن
600 گرم

محصولات مشابه

spinner