لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۵/۱۶
لیست قیمت خودرو سایپاقیمت (تومان)فروشنده‌ها
خودرو سایپا، کوییک،‏ دنده‌ای،‏ 1399۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1399۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1385۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1390۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، تیبا 2،‏ 1398۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1389۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1390۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1382۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 141،‏ 1389۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1387۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1391۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، کوییک،‏ دنده‌ای،‏ 1398۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1386۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1388۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1383۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1381۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، ساینا،‏ اتوماتیک،‏ 1397۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا کوییک پلاس اتوماتیک سال 1397۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1392۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید وانت،‏ 1393۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، تیبا،‏ 1399۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1390۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
خودرو سایپا، پراید 141،‏ 1383۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر باما
سایپا تیبا SX ۱۳۹۳ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 141،‏ 1386ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1389ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1388ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1391ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1392ناموجوددر باما
خودرو سایپا، ساینا،‏ دنده‌ای،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1394ناموجوددر باما
خودرو سایپا، ساینا،‏ دنده‌ای،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، تیبا 2،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو سایپا، تیبا،‏ 1397ناموجوددر باما
خودرو سایپا، تیبا،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سايپا Tiba Sx دنده اي سال 1396ناموجوددر ۲ فروشگاه
خودرو سایپا Tiba دنده ای سال 1395ناموجوددر ۲ فروشگاه
خودرو سایپا، پراید وانت،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1389ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1394ناموجوددر باما
سایپا تیبا ۲ EX ۱۳۹۶ناموجوددر ۲ فروشگاه
خودرو سایپا، پراید 141،‏ 1388ناموجوددر باما
سایپا تیبا SX ۱۳۹۴ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1397ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید وانت،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1389ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1394ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو سایپا، آریو،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1379ناموجوددر باما
خودرو سایپا، آریو،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1393ناموجوددر باما
خودرو سایپا، آریو،‏ 1397ناموجوددر باما
سایپا تیبا ۲ EX ۱۳۹۵ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 141،‏ 1387ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید صبا،‏ 1384ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 132،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو سایپا، تیبا 2،‏ 1393ناموجوددر باما
سایپا تیبا SX ۱۳۹۲ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو سایپا، تیبا 2،‏ 1397ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید نسیم،‏ 1388ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 131،‏ 1397ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید وانت،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو سایپا Saina دنده ای سال 1396ناموجوددر ۲ فروشگاه
خودرو سایپا، پراید وانت،‏ 1394ناموجوددر باما
خودرو سایپا، آریو،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1398ناموجوددر باما
خودرو سایپا، آریو،‏ 1396ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1395ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 141،‏ 1391ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1399ناموجوددر باما
خودرو سایپا، ساینا،‏ دنده‌ای،‏ 1397ناموجوددر باما
خودرو سایپا، پراید 111،‏ 1397ناموجوددر باما
قاب Moshi iGlaze Slim, Lightweight Snap-On Case Mellow Yellow for iPhone 7 Plusناموجوددر اپل ان آی سی
گواهي موقت پيش پرداخت خريد اقساطي خودروي سايپا پرايد 131 دنده اي سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Zamyad Z24 وانت دنده ای سال 1395ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا 111 دنده ای سال 1397ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Ario 1.6 Elegant اتوماتیک سال 2016ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا تیبا 2 دنده ای رینگ فولادی سال 1397ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا کوییک دنده ای سال 1397ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا پراید 131 دنده ای سال 1397ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Saina Ex دنده‌ ای سال 1395ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سايپا 151 دنده اي سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Shoka Pick Up دنده ای سال 1395ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا 132 دنده ای سال 1395ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Ario S300 Royal 1.6 اتوماتیک سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Saina Ex دنده‌ ای سال 1397ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا 111 دنده ای سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Tiba Sx دنده ای سال 1397ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا Ario 1.6 دنده ای سال 1396ناموجوددر دیجیکالا
خودرو زامیاد Z28 وانت دنده ای سال 1395ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سایپا 141 دنده ای سال 1393ناموجوددر دیجیکالا
خودرو سايپا Ario 1.5 Elegant دنده اي سال 1395ناموجوددر دیجیکالا