لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

لیست قیمت سینک ظرفشویی و روشویی و شیرآلات

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
ست شیرالات صدف طلایی راساناز ۵۳۰٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندااز ۱٫۰۶۴٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
ست شیرآلات بهادر قهرماناز ۱٫۸۵۴٫۰۰۰ توماندر ۱۴ فروشگاه
شیرآلات اسپانیایی قهرماناز ۲٫۰۰۴٫۰۰۰ توماندر ۱۷ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 364از ۱٫۰۱۹٫۰۰۰ توماندر ۲۳ فروشگاه
شیر ظرفشویی قهرمان مدل ایتالیاییاز ۵۸۷٫۶۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سینک توکار اخوان مدل 161spاز ۸۳۸٫۸۵۶ توماندر ۳۰ فروشگاه
شیرآلات ایتالیایی قهرماناز ۲٫۰۲۱٫۰۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
ست شیرآلات اوج مدل سزاراز ۲٫۰۶۹٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 332از ۸۲۶٫۱۰۰ توماندر ۱۵ فروشگاه
شیر توالت فیروزه مدل مهرسان کروماز ۳۱۲٫۴۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ست شیرآلات راسان مدل آتیس سفیداز ۷۱۷٫۰۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 935 زیر کوریناز ۲٫۰۹۵٫۰۰۰ توماندر ۲۵ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 151از ۷۱۶٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
شیرالات اوج مدل امپریال طلا مات۷۳۶٫۰۰۰ توماندر ساختمان صنعت
ست شیرآلات راسان مدل صدفاز ۲٫۱۲۸٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
سینک ظرفشویی روکار اخوان 23از ۹۷۲٫۲۴۲ توماندر ۳۰ فروشگاه
شیر ظرفشویی استیل البرز مدل ST211از ۱٫۴۸۶٫۸۴۹ توماندر ۱۱ فروشگاه
سينک ظرفشویی پرنيان استیل مدل PS3104از ۵۴۹٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
روشویی روکابینتی گلسار مدل گریس درجه یکاز ۳۹۷٫۳۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 360از ۱٫۷۴۴٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
شیر ظرفشویی بهادر قهرماناز ۵۰۶٫۰۰۰ توماندر ۱۵ فروشگاه
سینک استیل البرز مدل 761 توکاراز ۱٫۶۶۲٫۴۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
روشویی زیرسنگی مروارید مدل SPAاز ۵۳۶٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
ست شیرآلات میهن مدل مهرسان سفیدگلد۹۹۰٫۰۰۰ توماندر دکان آنلاین
شیرآلات آبشار قهرماناز ۱٫۷۳۴٫۰۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
ست شیرآلات KWC مدل آوا کروماز ۸۱۵٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ست کامل شیرآلات مدل مهرسان۸۷۵٫۰۰۰ توماندر دکان آنلاین
سینک ظرفشویی روکار کد 121SP اخواناز ۹۰۸٫۱۳۲ توماندر ۲۰ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 148از ۱٫۶۲۷٫۰۰۰ توماندر ۲۷ فروشگاه
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 200 توکاراز ۸۶۶٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
ست شیرآلات راسان مدل تندیساز ۲٫۷۷۲٫۷۶۵ توماندر ۱۴ فروشگاه
سینک روکار اخوان مدل ۱۲۴از ۴۶۱٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سینک استیل البرز مدل 734 روکاراز ۱٫۶۹۶٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
ست شیرالات صدف سفید راساناز ۲٫۴۹۵٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
ست شیر مدل ارس طلایی قهرماناز ۵٫۱۸۸٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
روشویی روکابینتی گلسار مدل گراویتی 60 درجه یکاز ۴۱۷٫۵۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
شیرآلات تنسو رویال قهرماناز ۱٫۸۲۶٫۰۰۰ توماندر ۱۳ فروشگاه
ست کامل شیرآلات آوا ایرسا۸۰۵٫۰۰۰ توماندر شاپ رخ
شیرآلات قهرمان مدل فلت برساماز ۲٫۶۹۸٫۹۶۰ توماندر ۲ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 151SPاز ۷۲۲٫۰۰۰ توماندر ۲۱ فروشگاه
روشویی روکابینتی گلسار مدل یونیک 70 درجه یکاز ۲۷۶٫۵۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
ست شیرآلات کی اند دی مدل زحل۲٫۵۳۱٫۰۰۰ توماندر نوین روز
شیرالات راسان مدل آتیس طلا مات۸۷۴٫۰۰۰ توماندر رک پارت
سینک اخوان کد 147از ۱٫۵۳۳٫۰۰۰ توماندر ۱۷ فروشگاه
سینک ظرفشویی توکار اخواناز ۹۰۲٫۰۰۰ توماندر ۲۲ فروشگاه
سینک گرانیتی گرانیکو مدل G870از ۲٫۱۲۳٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ست شیرآلات درخشان مدل آنتیک طلاییاز ۲٫۹۱۰٫۰۱۲ توماندر ۷ فروشگاه
ست شیرآلات KWC مدل مریت کروماز ۶۷۰٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
ست شیرالات ویولت راساناز ۶٫۸۹۳٫۶۷۵ توماندر ۱۲ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 6از ۷۹۸٫۰۰۰ توماندر ۱۷ فروشگاه
روشویی گلسار فارس مدل آسپن۳۲۴٫۰۰۰ توماندر عمرانیاز
روشویی کابینتی۱٫۳۰۰٫۰۰۰ توماندر باسلام
سینک استیل البرز مدل 735 توکاراز ۱٫۶۹۷٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
سینک اخوان توکار 130از ۱٫۵۹۲٫۰۰۰ توماندر ۱۴ فروشگاه
ست شیرآلات اوج مدل فانتوم سفید طلاییاز ۲٫۶۵۶٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 328از ۱٫۶۷۲٫۶۳۶ توماندر ۷ فروشگاه
شیر آشپزخانه KWC مدل زو دوکاره تصفیه آباز ۲٫۱۰۸٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 336از ۱٫۷۵۲٫۰۰۰ توماندر ۳۲ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 72از ۱٫۴۴۴٫۵۸۴ توماندر ۳۳ فروشگاه
ست شیرآلات راسان مدل درنااز ۱٫۷۵۷٫۸۳۳ توماندر ۱۳ فروشگاه
روشویی کابینتی کد 1263۷۹۰٫۰۰۰ توماندر دکومکور
شیرآلات قهرمان مدل آنتیک کروم مات۱٫۱۸۶٫۰۰۰ توماندر رک پارت
سینک استیل کد ۸۱۵/۶۰ استیل البرزاز ۲٫۱۶۴٫۲۰۰ توماندر ۲۳ فروشگاه
علم فنری شیر ظرفشویی۴۱٫۹۰۰ توماندر ابزارینا
سینک استیل اخوان مدل 165SPاز ۹۰۵٫۴۰۸ توماندر ۱۸ فروشگاه
سینک آشپزخانه گرانیتی گرانیکو مدل G860از ۲٫۱۲۳٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
شیر ظرفشویی KWC مدل زواز ۱٫۹۸۹٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سینک استیل کن مدل 439از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
ست شیرالات راسان مدل اکتاواز ۲٫۹۹۰٫۱۷۳ توماندر ۱۴ فروشگاه
شیر روشویی چشمی قهرماناز ۳٫۱۰۰٫۶۸۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
ست کامل شیرآلات آوا ارزان قیمت ایرسا۸۰۵٫۰۰۰ توماندر شاپ رخ
شیرآلات سهند قهرماناز ۱٫۷۸۷٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 368از ۱٫۰۴۵٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
شیرآلات آلمانی قهرماناز ۲٫۲۳۲٫۵۶۰ توماندر ۸ فروشگاه
شیر توالت راسان مدل درسااز ۳۱۲٫۰۵۰ توماندر ۸ فروشگاه
شیر روشویی شایان مدل پرشین سفید۱٫۰۲۸٫۳۰۰ توماندر نوین روز
شیر حمام قهرمان مدل ایتالیاییاز ۵۲۲٫۵۰۰ توماندر ۱۲ فروشگاه
شیر دوش کلاسیک قهرمان مدل کاستااز ۳۳۴٫۴۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سینک گرانیتی روکار (120*60)2۱٫۶۰۰٫۰۰۰ توماندر باسلام
ست شیرالات آلیس طلایی راساناز ۴٫۷۷۷٫۵۰۳ توماندر ۱۱ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 74از ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲۳ فروشگاه
روشویی کابینتی کد 1275۸۹۰٫۰۰۰ توماندر دکومکور
شیرآلات فلت رویال قهرماناز ۲٫۸۱۱٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل ۷۳۴از ۱٫۶۶۲٫۴۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سینک استیل اخوان مدل 334از ۲٫۶۱۰٫۰۰۰ توماندر ۱۸ فروشگاه
شیر و زانوی قفلی رادیاتور تکسا مدل 700 و 750از ۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سینک روکار اخوان مدل ۱۲۱از ۸۵۳٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
سر شیر آب هوشمند شیائومی شیائودا مدل CJ/T194از ۴۹۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سینک استیل البرز مدل ۲۷۰/۶۰ روکاراز ۸۲۱٫۵۶۲ توماندر ۱۰ فروشگاه
شیر توالت اهرمی مدل آوا ایرسا۱۹۸٫۰۰۰ توماندر شاپ رخ
ست شیر مدل یاقوت قهرماناز ۲٫۲۵۱٫۰۰۰ توماندر ۹ فروشگاه
روشویی گوشه مروارید مدل دیانا ۴۷از ۳۱۲٫۵۵۰ توماندر ۴ فروشگاه
ست کابینت روشویی آینه آردیل۲٫۱۰۱٫۴۱۴ توماندر لوازم آشپزخانه آرشیت
روشویی پایه سرخود مروارید مدل سیلویا 60 درجه یکاز ۵۶۸٫۱۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
شیر ظرفشویی استیل البرز ST-231از ۱٫۰۸۰٫۷۷۴ توماندر ۱۴ فروشگاه
سینک گرانیتی جنرال GENERAL مدل 320 مشکی مرمراز ۲٫۶۱۲٫۵۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سنگ روشویی مدل الیت نیم پایه سفید ساده درجه یک گلساراز ۴۲۲٫۳۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سینک استیل البرز مدل ۲۱۴/۶۰ روکاراز ۸۲۱٫۰۰۰ توماندر ۱۳ فروشگاه
شیر روشویی آنتیک آبشار طلایی قهرماناز ۴۷۵٫۲۰۰ توماندر ۵ فروشگاه