لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
لیست قیمت تست قند خون و لوازم جانبیقیمت (تومان)فروشنده‌ها
نوار تست قند خون آکیوچک اکتیو Accu chek Activeاز ۷۶٫۵۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
نوار تست قندخون بایونیم عددی 25از ۲۸٫۵۰۰ توماندر ۱۸ فروشگاه
نوار تست قند خون ایزی گلوکو Easy Glucoاز ۵۸٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
نوار تست قندخون ایکان مدل On Call Plus G133-115۹۹٫۸۰۰ توماندر مهران کالا
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل EasyGluco به همراه 4 بسته نوار 25 عددیاز ۵۷٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
دستگاه تست قند خون گالا GALA - همراه با 50 عدد نوار و سوزناز ۳۵٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددیاز ۵۸٫۰۰۰ توماندر ۱۶ فروشگاه
نوار تست قند خون50 عددی استار Glucosure Starاز ۵۰٫۰۰۰ توماندر ۱۳ فروشگاه
نوار تست قند خون 50 عددی زیکلاس مد Zyklusmedاز ۶۵٫۰۰۰ توماندر ۱۶ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آکیو چک مدل Performaاز ۱۱٫۶۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تست قند خون بایونیم مدل GM110از ۴۰٫۸۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
تست قندخون ایکان مدل On Call Plus G113-11 از ۵۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قندخون بیوررGL42از ۹۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نوار تست قند خون امپرور 50 عددیاز ۵۷٫۰۰۰ توماندر ۱۹ فروشگاه
دستگاه تست قند خون کرسنس مدل IS643212-Rاز ۵۹٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
نوار تست قند خون الگانس Eleganceاز ۶۳٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
دستگاه تست قند خون استاراز ۸۵٫۰۰۰ توماندر ۷ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01از ۵۸٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قندخون کنتور پلاس مدل NGH بسته 50 عددیاز ۷۸٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
سوزن تست قند خون آرکری مدل Multilet Super Soft بسته 50 عددی۴۰٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
دستگاه تست قند خون ایزی گلوکو اینفوپیااز ۸۶٫۳۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون کلور چک Clever Chekاز ۷۰٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون امپروراز ۵۳٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
نوار تست قند خون آوان مدل AGM01 بسته 50 عددیاز ۵۹٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
سرنگ تزریق انسولین 50 واحدیاز ۹۳۰ توماندر ۵ فروشگاه
دستگاه تست قند خون ایزی گلوکو EASY GLOCO۱۱۲٫۰۰۰ توماندر مدکده
دستگاه تست قندخون آکیوچک ACCU-CHEK مدل Instant۱۵۰٫۰۰۰ توماندر دارونت
نوار تست قند خون آنکال اکسترااز ۷۸٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تست قند خون کرسنس مدل CARESENS N PREMIER۸۳٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
سر سوزن قلم انسولین Pic شماره ۵۸۵٫۰۰۰ توماندر داروخانه دکتر ایزدی
دستگاه تست قند گلوکو پلاس مدل 9678از ۹۵٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سوزن تست قند خون آرکری مدل Multilet Super Soft بسته 50 عددی۴۰٫۰۰۰ توماندر نوژاشاپ
دستگاه تست قندخون آوان مدل AGM01 به همراه مجموعه 2 عددی نوار تست قند خون آوان۱۱۹٫۰۰۰ توماندر شیانچی
نوار تست قند خون گلوکولب Glucolab۶۰٫۰۰۰ توماندر پیام دیابت
دستگاه تست قند خون امپروراز ۸۶٫۲۵۰ توماندر ۵ فروشگاه
نوار تست قند خون کلور چک مدل 4230از ۳۸٫۵۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سرنگ انسولین BD بی دی 50 و 100 واحدی 100 عددیاز ۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون ماژور2 Major IIاز ۶۶٫۹۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
نوار قند خون ایزی گلوکو EASY GLOCO۶۷٫۰۰۰ توماندر مدکده
دستگاه تست قند خون EVO با 50 نوار تست ویژه افراد دیابتیاز ۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو مدل Duo Pen۱۳۰٫۰۰۰ توماندر پیام دیابت
دستگاه تست قند خون گالااز ۵۵٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
دستگاه تست قند خون مدیساین مدل MM1100۴۰٫۰۰۰ توماندر پیام دیابت
دستگاه تست قند خون آی ام ای دی سی مدل BSAاز ۲۲٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
دستگاه تست قند خون «گلوکوپلاس»۹۸٫۰۰۰ توماندر برانکارد
دستگاه تست قند امپرور۱۳۰٫۰۰۰ توماندر مدی لایف
دستگاه تست قند خون + بسته‌ ۵۰ عددی نوار تست گالا (GALA)۸۹٫۰۰۰ توماندر هلثیوم
نوار تست قند خون کرسنساز ۶۸٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ انسولین BD آمریکایی 0.5 سی سیاز ۷۹۵ توماندر ۲ فروشگاه
نوار تست قند خون بایونیم ۲۵ عددیاز ۳۳٫۴۵۶ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون اکسی چک EXICHEK TEST STRIPاز ۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون ایکان مدل آنکال اکسترا OGM-191از ۴۰٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
نوار تست قند خون EVOاز ۵۷٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ انسولین BD بسته 100 عددی۷۸٫۰۰۰ توماندر طب تولید
نوار تست قندخون مديساين۶۹٫۰۰۰ توماندر دیجیکالا
نوار تست قندخون ایکان مدلOn.Call Extra OGS-191۴۰٫۰۰۰ توماندر فروشگاه ساعی
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار بسته 50 عددی و سوزن بسته 100 عددیاز ۱۲۷٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
تست قند خون اوکی متر مچ مدل OKmeter Match۵۴٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
دستگاه تست قند گلوکو پلاس مدل 9678 مجموعه 2 عددی۸۳٫۰۰۰ توماندر مو تن رو
دستگاه تست قند خون یو رایت مدل TD-4279 به همراه 50 عدد نوار۱۷۵٫۰۰۰ توماندر انجمن تجهیزات پزشکی
دستگاه تست قند خون گالا مدل TD4277 به همراه یک بسته نوار 50 عددیاز ۹۸٫۴۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ انسولین BD بسته 100 عددی۸۰٫۰۰۰ توماندر درمان کالا
دستگاه تست قندخون گلوکو داکتر۶۲٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
دستگاه تست قندخون امپرور۳۵٫۰۰۰ توماندر پیام دیابت
سرنگ انسولین سرسوزن جدا لوئراسلیپ یک میلی‌لیتر حلما طب۴۲٫۲۵۰ توماندر هلثیوم
نوار تست قندخون اس دی چک مدل Gold بسته 50 عددیاز ۶۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سوزن قلم انسولین بست 4 میلی متر 100 عددیاز ۶۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نوار تست قندخون الگانس۶۲٫۰۰۰ توماندر کالا مدیکال
سوزن لانست چهار پر ۱۰۰ عددیاز ۸٫۷۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آنکال پلاس۷۵٫۰۰۰ توماندر یزد شاپس
سرنگ انسولین پیچی 60 عددی حلما HELMA۱۴۳٫۴۰۰ توماندر پدیده
سرسوزن تزریق انسولین PIC۱۰۲٫۰۰۰ توماندر درمان کالا
دستگاه تست قند خون + بسته‌ ۵۰ عددی نوار تست امپرور (Emperor)۸۹٫۰۰۰ توماندر هلثیوم
نوار تست قند خون اکیوچک اینستنت۵۲٫۰۰۰ توماندر دیاپیک
دستگاه تست قند خون امپرور مدل Prodigyاز ۹۶٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سوزن قلم انسولین بست 5 میلی متر 100 عددی۴۳٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
نوار تست قندخون کدفری مدل SDاز ۵۷٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قندخون گلوکوشر مدل استار بسته 50 عددیاز ۶۸٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون کرسنس CareSens N۱۵۵٫۰۰۰ توماندر دکتر مهندس
تست قند خون ایزی گلوكو۸۴٫۰۰۰ توماندر داروخانه دکتر تهوری
دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل Super Sensor۹۰٫۰۰۰ توماندر پیلتن شاپ
دستگاه تست قند خون کرسنس۶۲٫۹۰۰ توماندر اناردارو ( داروخانه آریا)
نوار تست قند خون مدیساین مدل MS-2۲۷٫۵۰۰ توماندر بهشت درمان
دستگاه تست قندخون کلور چک مدل TD-4230 به همراه یک بسته نوار تست و سوزن۴۲٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
نوار تست قند خون بایونیم پک۲عددی۷۰٫۰۰۰ توماندر یزد شاپس
نوار تست قند خون ماژور2-major II۷۵٫۰۰۰ توماندر طب ست
دستگاه تست قند خون اکسی چک مدل TD-4224Aاز ۶۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ انسولین پیچی حلما G27۲٫۵۵۰ توماندر حامی طب
سرنگ انسولین حلما ۱میل۶۰۰ توماندر تجهیزگستران ابوریحان
دستگاه تست قند خون کرسنس۷۰٫۰۰۰ توماندر پیام دیابت
دستگاه تست قند خون کرسنس مدل IS643212-R۲۱۱٫۰۰۰ توماندر شیانچی
نوار تست قند خون الگانساز ۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ انسولین۱٫۶۰۰ توماندر بیگ بگ
سر سوزن قلم انسولین ۴ میلی متر تاپ فاین۷۹۵ توماندر بهشت درمان
نوار تست قند خون EXTRA آن کال-OnCall۴۱٫۰۰۰ توماندر طب ست
نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددی۶۴٫۰۰۰ توماندر شیانچی
لانست تست قندخون ۴ پر۱۵٫۰۰۰ توماندر شریفی طب
سر سوزن قلم انسولین Pic۷۵٫۰۰۰ توماندر پیام دیابت
دستگاه تست قند خون مدل الگانساز ۱۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قندخون آوان مدلAGMO1 همراه با 50 عدد نوار تست۱۶۰٫۰۰۰ توماندر سیب سل