لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
لیست قیمت تست قند خون و لوازم جانبیقیمت (تومان)فروشنده‌ها
نوار تست قند خون اكيوچك اكتيواز ۷۳٫۷۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
دستگاه تست قند خون گالا GALA - همراه با 50 عدد نوار و سوزناز ۴۹٫۵۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
نوار تست قند خون ایزی گلوکو Easy Glucoاز ۶۶٫۵۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قندخون بايونيم۵۳٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
دستگاه تست قند خون اینفوپیا مدل EasyGluco به همراه 4 بسته نوار 25 عددیاز ۶۰٫۵۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون 25 عددی آن کال پلاس On Call plusاز ۶۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نوار تست قند خون گالا GALAاز ۶۲٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آوان AGM01از ۱۰۳٫۰۰۰ توماندر ۶ فروشگاه
نوار تست قند خون گلوکو شوراستار 50عددیاز ۶۱٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
تست قند خون بایونیم مدل GM110از ۴۰٫۸۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون کرسنس مدل IS643212-Rاز ۶۲٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
نوار تست قندخون کنتور پلاس مدل NGH بسته 50 عددیاز ۸۹٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون آوان مدل AGM01 بسته 50 عددیاز ۴۶٫۰۰۰ توماندر ۸ فروشگاه
سوزن تست قند خون لانست گلوکوکارد بسته ۵۰ عددیاز ۴۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آکیو چک مدل Active۱۲۵٫۰۰۰ توماندر داروشاپ
دستگاه تست قند خون آکیو چک مدل Performaاز ۱۱٫۶۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نوار تست قند خون زیکلاس مد TD-4267از ۴۴٫۲۰۰ توماندر ۱۱ فروشگاه
نوار تست قند خون امپروراز ۶۰٫۰۰۰ توماندر ۱۰ فروشگاه
لانست اورجینال گلوکوکارد 01۴۰٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
تست قندخون ایکان مدل On Call Plus G113-11 ۸۸٫۰۰۰ توماندر هلثیوم
دستگاه تست قندخون ايزی گلوكو۱۵۵٫۰۰۰ توماندر مدی لایف
نوار تست قند خون امپروراز ۵۷٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون EVO با 50 نوار تست ویژه افراد دیابتیاز ۸۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قندخون بیوررGL42۱۱۰٫۰۰۰ توماندر ارشاکو
نوار تست قند خون کلور چک Clever Chek۷۲٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
سرنگ انسولین BD بی دی 50 و 100 واحدی 100 عددی۱۰۰٫۰۰۰ توماندر نوژاشاپ
دستگاه تست قند خون گلوکوشور استار اپکس بیواز ۹۳٫۱۲۰ توماندر ۶ فروشگاه
نوار تست قند خون بایونیم ۲۵ عددی۸۵٫۰۰۰ توماندر یزد شاپس
نوار تست قندخون الگانساز ۷۱٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون کرسنساز ۶۴٫۰۰۰ توماندر ۴ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آگاماتریکس مدل AgaMatrix Jazz Wireless 2 به همراه نوار بسته 50 عددی و سوزن بسته 100 عددی۹۰٫۰۰۰ توماندر سیب سل
نوار تست قند خون کلور چک مدل 4230۲۱۰٫۰۰۰ توماندر پیلتن شاپ
سرسوزن تزریق انسولین PIC۱۰۲٫۰۰۰ توماندر درمان کالا
دستگاه تست قند خون «گلوکوپلاس»۹۸٫۰۰۰ توماندر برانکارد
نوار تست قند خون EVO۵۷٫۰۰۰ توماندر طب ست
نوار تست قند خون اکسی چک EXICHEK TEST STRIP۷۷٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
سرنگ انسولین BD آمریکایی 0.5 سی سی۱۰۰٫۰۰۰ توماندر مطب شاپ
دستگاه تست قند خون ایزی گلوکو EASY GLOCO۱۲۰٫۰۰۰ توماندر مدکده
تست قند خون کرسنس مدل CARESENS N PREMIERاز ۸۳٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست خون CardioChek۳٫۶۸۶٫۷۰۰ توماندر مالتینا
دستگاه تست قند خون ایکان مدل آنکال اکسترا OGM-191از ۷۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند امپرور۱۶۵٫۰۰۰ توماندر مدی لایف
دستگاه تست قند خون آی ام ای دی سی مدل BSA۲۲٫۰۰۰ توماندر وینسلو
سوزن 25 تایی تست قند خون آکیو چک Soflclixاز ۱۵٫۰۰۰ توماندر ۵ فروشگاه
سرنگ تزریق انسولین آوااز ۷۱۵ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قند خون بایر کنتور پلاس۷۹٫۰۰۰ توماندر دیاپیک
نوار تست قند خون الگانساز ۹۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون آنکال پلاس۷۵٫۰۰۰ توماندر یزد شاپس
دستگاه تست قندخون کدفری مدل SD به همراه یک بسته نوار تست و یک بسته سوزناز ۹۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ تزریق انسولین 50 واحدیاز ۱۴٫۵۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
سوزن تست قند خون آکیو چک مدل Soflclix بسته ۱۰۰ عددی۶۵٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
سرنگ انسولین BD بسته 100 عددی۱۵۸٫۰۰۰ توماندر طب تولید
دستگاه تست قند خون گلوکو پلاس Gluco Plus۱۰۴٫۰۰۰ توماندر پیلتن شاپ
نوار تست قند خون لیفنLIFEN مدل TD-4116۵۶٫۹۰۰ توماندر هلثیوم
دستگاه تست قند خون امپروراز ۱۱۸٫۰۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار قند خون ایزی گلوکو EASY GLOCO۷۹٫۰۰۰ توماندر مدکده
نوار تست قندخون کدفری مدل SD۷۵٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
دستگاه تست قندخون کلور چک مدل TD-4230 به همراه یک بسته نوار تست و سوزن۴۲٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
سرنگ انسولین۷۴۵ توماندر پاوان طب
نوار تست قند خون اینفوپیا مدلEasyGluco – بسته 50 عددی۷۲٫۰۰۰ توماندر سیب سل
تست قند خون ایزی گلوكو۱۲۰٫۰۰۰ توماندر داروخانه دکتر تهوری
دستگاه تست قند خون اکسی چک مدل TD-4224Aاز ۶۹٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سر سوزن انسولین قلمی BD۹۳٫۰۰۰ توماندر داروخانه آنلاین ویتاماه
سر سوزن قلم انسولین ۶ میلی متری تاپ فاین ۱۰۰ عدد۹۰٫۰۰۰ توماندر شیدر
سوزن قلم انسولین بست 6 میلی متر 100 عددی۴۳٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
سوزن قلم انسولین بست 4 میلی متر 100 عددی۶۵٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
نوار تست قند خون گلوکو پلاس Gluco Plus بسته 50 عددی۸۷٫۰۰۰ توماندر پیلتن شاپ
دستگاه تست قند خون + بسته‌ ۵۰ عددی نوار تست امپرور (Emperor)۱۱۵٫۰۰۰ توماندر هلثیوم
دستگاه تست قند خون یو رایت مدل TD-4279 به همراه 50 عدد نوار۱۷۵٫۰۰۰ توماندر انجمن تجهیزات پزشکی
نوار قند خون بیونیم 25 عددی۳۲٫۹۰۰ توماندر داروخانه آنلاین ویتاماه
سرسوزن تزریق انسولین BD۹۵٫۰۰۰ توماندر درمان کالا
نوار تست قند خون اینفوپیا مدل EasyGluco۸۰٫۰۰۰ توماندر کالا مدیکال
تست قند خون کنتور پلاس ۵۰ عددی۹۳٫۵۰۰ توماندر یزد شاپس
لنست خونگیری قند خون زیکلاس مد دو پراز ۹٫۸۰۰ توماندر ۳ فروشگاه
نوار تست قندخون الگانس۸۲٫۰۰۰ توماندر کالا مدیکال
کیف خنک نگهدارنده انسولین مدل Insupackاز ۲۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
نوار تست قندخون ایکان مدلOn.Call Extra OGS-191۶۰٫۰۰۰ توماندر فروشگاه ساعی
دستگاه تست قند خون مدل الگانس۱۳۵٫۰۰۰ توماندر فرداد تجارت سلامت
سوزن قلم انسولین بست 5 میلی متر 100 عددی۴۳٫۰۰۰ توماندر طب داتیس
نوار تست قند خون بایر Contour Plus۸۴٫۰۰۰ توماندر نوژاشاپ
دستگاه تست قند خون زیکلاس مد با 50 عدد نوار۱۶۵٫۰۰۰ توماندر پاستور استور
نوار تست قند خون کونتور پلاس 50 عددی۸۷٫۵۰۰ توماندر هایپردارو
کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو مدل Small۷۲٫۵۰۰ توماندر نوژاشاپ
دستگاه تست قند خون GlucoLeader Blood Glucoseاز ۲۸۵٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کیف انسولین لوسی۵۰٫۰۰۰ توماندر درمان کالا
سوزن قلم انسولین آی ام ای فاین 4 میلی متر بسته 100 عددی۹۹٫۰۰۰ توماندر پزشک کالا
دستگاه تست قندخون امپرور Emperor 601S۱۱۴٫۰۰۰ توماندر بهشت درمان
لنست خونگیری زیکلاس مد چهارپر۲۲٫۰۰۰ توماندر وینسلو
سرنگ انسولین پیچی حلما G27۳٫۰۰۰ توماندر حامی طب
سوزن تست قند خون 30 گیج مدل تری بی لنس 100 عددیاز ۱۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
سرنگ انسولین حلما ۱میل۱۹۸٫۰۰۰ توماندر تجهیزگستران ابوریحان
کیف خنک نگهدارنده انسولین کول اینسو - COOLINSU۵۰٫۰۰۰ توماندر طب ست
سوزن تست قند خون گالا۱۴٫۰۰۰ توماندر کیان طب
دستگاه تست قند خون یو رایت مدل TD-4279 به همراه 10 عدد نوار۱۱۰٫۰۰۰ توماندر انجمن تجهیزات پزشکی
دستگاه تست قند خون الگانس مدل CT-X12از ۶۰٫۷۶۰ توماندر ۲ فروشگاه
دستگاه تست قند خون امپرور مدل Prodigyاز ۱۱۰٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه
کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو مدل Duo Pen۱۵۰٫۰۰۰ توماندر سیب سل
دستگاه تست قند خون امپرور۱۶۰٫۰۰۰ توماندر کالا مدیکال
دستگاه تست قندخون زیکلاس مد ‌TD4267۱۴۷٫۰۰۰ توماندر وینسلو
سوزن تست قند خون چهار پر (لنست) OK LANCEاز ۱۱٫۰۰۰ توماندر ۲ فروشگاه