لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

لیست قیمت سیم و کابل برق ساختمان

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
کابل 2*2.5 افشان8500در کالای برق حصاری
کابل برق راد افشان سحر | سایز 2 در 10 | زمینی (خشک-مفتولی)7408250در لاوان الکتریک
سیم افشان 2.5 البرز صنعت حلقه صد متری340000در کالای برق حصاری
کابل برق 2/5*2 مسکات مدل افشان14200در ۲ فروشگاه
کابل برق 2*75 افشان520000در جانبی صنعت
سیم 2.5 افشان ستاره ی یزد حلقه 100 متری574000در یزد شاپس
سیم بکسل 1/5 افشان1500در مجتمع ابزار لقمانی
سیم افشان سایز 1.5*1 خراسان افشار نژاد410000در پرشین پیشرانه
سیم افشان افشار نژاد286700در آریا ایمن
سیم 2.5 افشان بافه سیم گلستان565000در الکتریکی محسن
کابل برق راد افشان سحر | سایز 2 در 6 | زمینی (خشک-مفتولی)3990250در لاوان الکتریک
سیم افشان سایز 2.5*1 خراسان افشار نژاد609000در پرشین پیشرانه
سیم افشان 1.5 البرز صنعت حلقه صد متری195000در کالای برق حصاری
سیم برق افشان 1 در 1.5 رادافشان سحر375000در آسان الکتریک
کابل برق 10*4 مسکات مدل افشان102900در نوژین کالا
کابل برق افشان 1/5×2 - البرز ابهر877200در لیزارکو
سیم برق افشان 1 در 2.5 رادافشان سحر563000در آسان الکتریک
کابل جوش نمره 12 ایرانی ماهان درجه 159000در ابزار جاب
کابل برق راد افشان سحر | سایز 2 در 10 | افشان6204375در لاوان الکتریک
کابل برق 6*2 مسکات مدل افشان32100در ۲ فروشگاه
کابل برق 1/5*2 مسکات مدل افشان8980در نوژین کالا
کابل جوش نمره 12 ایرانی ماهان درجه 243000در ابزار جاب
سیم 1.5 افشان بافه سیم گلستان430000در الکتریکی محسن
کابل برق 2 در 1.5 صد متری920000در تورینگ صنعت
کابل افشان 3 رشته سایز 423703در پارتینه
حلقه 100 متری سیم افشان نمره 1.5*1 افلاک الکتریک خراسان366200در الکتروتک
کابل 6*2 افشان بافه سیم گلستان4070000در الکتریکی محسن
کابل آلومینیوم 16×2 - مازندران15700در لیزارکو
سيم افشان 1/5 * 1 هادي نور گستر355520در توسن الکتریک
کابل برق افشان 10×2 - البرز ابهر53958در لیزارکو
سیم افشان سیمند کابل176400در آریا ایمن
کابل افشان 6*235500در برق پرتال
کابل برق 1/5*5 مسکات مدل افشان22000در ۲ فروشگاه
کابل افشان 4×4 هادی نور گستر40900در ۲ فروشگاه
سیم مسی ارت لخت نمره ۵۰189000در برقایران
کابل افشان 5 رشته سایز 1098675در پارتینه
سيم برق افشان 2/5×1 - مازندران530759در لیزارکو
کابل برق دماوند | سایز 2 در 10 | افشان 20 متری50000در لاوان الکتریک
سیم ۲.۵ افشان کات کابل شیراز497000در تامین و تجهیز هانا
کابل برق 4*4 مسکات مدل افشان41400در نوژین کالا
کابل افشان 4*2 هادی نور گستر22079در توسن الکتریک
سیم افشان البرز قرمز - 1x2.54600در داتام شاپ سنتر
سیم برق افشان 2.5 هادی نور بسته 100 متری683000در نقش مارکت
سیم افشان نایلون ۲.۵*۲ البرز الکتریک نور1388000در لاله زار
سیم افشان نازک رنگی - ده متری8000در مکاترونیک
سیم افشان سایز 2.5 خراسان10000در ابزارمارت
سیم ارت افشان لوشان کابل298300در آریا ایمن
کابل افشان 3 رشته سایز 1.59788در پارتینه
کابل برق افشان 6×2 - البرز ابهر31314در لیزارکو
کابل برق افشان 4×2 - البرز ابهر21318در لیزارکو
کابل برق راد افشان سحر | سایز 2 در 16 | افشان8410875در لاوان الکتریک
کابل 1*2 افشان بافه سیم گلستان835000در الکتریکی محسن
کابل برق افشان 4×3 - البرز ابهر3009000در لیزارکو
حلقه 100 متری سیم افشان نمره 2.5*1 افلاک الکتریک خراسان595900در الکتروتک
کابل برق دماوند | سایز 5 در 1.5 | افشان 20 متری19500در لاوان الکتریک
کابل افشان 4 رشته سایز 1075975در پارتینه
سیم افشان سایز 1.5 نوید3000در ابزارمارت
کابل برق راد افشان سحر | سایز 2 در 1.5 | افشان964000در لاوان الکتریک
سیم برق دماوند | سایز 1.5 | افشان یک حلقه315000در لاوان الکتریک
سیم 2 زوج مخابراتی170000در آلارم الکترونیک
سیم برق افشان 1در 2.5 سیمیا بسته 100 متری705000در ابزار بلوط
کابل افشان 1/5 * 5 اصفهان25000در نقش مارکت
کابل برق 2 در 2.5 صد متری1520000در تورینگ صنعت
کابل برق 2 در 4 حلقه صد متری2390000در تورینگ صنعت
کابل برق افشان 2/5×2 - البرز ابهر1366800در لیزارکو
کابل برق دماوند | سایز 2 در 16 | افشان 20 متری80000در لاوان الکتریک
سیم نایلون سفید راد افشان سحر | سایز دو رشته 2 در 2.51259000در لاوان الکتریک
کابل برق افشان سایز 1*2 مسکات طول 1 متر6500در ۲ فروشگاه
کابل افشان 2 رشته سایز 416388در پارتینه
سیم برق دماوند | سایز 2.5 | افشان یک حلقه535000در لاوان الکتریک
سیم افشان ۲.۵*۱ البرز الکتریک نور627000در لاله زار
کابل افشان تخت سیمیا24300در آریا ایمن
کابل برق 10*5 مسکات مدل افشان104250در ۲ فروشگاه
کابل افشان (mm2) 1*25 سیم و کابل مشهد70500در البرز الکتریک
سیم افشان دورشته مسی 0.5*2 کلاف 100 یاردی337000در مکاترونیک
سیم نایلون سفید راد افشان سحر | سایز دو رشته 2 در 1.5763000در لاوان الکتریک
کابل آلومینیوم25*2روکشXLPE22952در مهام پاور
کابل افشان 2 رشته سایز 623897در پارتینه
سیم افشان 1.5×1 و 2.5×1 هادی نور گستر941000در برق استار
سیم برق افشان 1در 1.5 سیمیا کلاف 100 متری431000در ابزار بلوط
کابل برق 4 در 6 حلقه صد متری6190000در تورینگ صنعت
کابل جوش راجین (ابعاد متفاوت ) (عمده)176220در نورآور
کابل برق راد افشان سحر | سایز 2 در 6 | افشان3394000در لاوان الکتریک
سیم افشان ۰.۷۵*۱ نوید182000در لاله زار
کابل برق دماوند | سایز 4 در 6 | افشان 20 متری54000در لاوان الکتریک
سیم برق دماوند | سایز 6 | افشان یک حلقه1200000در لاوان الکتریک
سیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان1180000در تورینگ صنعت
کابل برق 2/5*3 مسکات مدل افشان21400در نوژین کالا
سیم افشان نازک دورشته1700در مکاترونیک
کابل برق دماوند | سایز 4 در 16 | افشان 20 متری152000در لاوان الکتریک
سیم 0.25 افشان 20 سانتی متر زرد448در روبوایکیو
کابل افشان - صنایع سیم و کابل همدان959000در فازنول
کابل برق 2 در 2.5 البرز الکتریک نور حلقه 100 متری1590000در تورینگ صنعت
سیم برق 1 در 1.5 لوشان بسته 100 متری349500در نوژین کالا
کابل افشان 4*335300در برق پرتال
کابل برق راد افشان سحر | سایز 4 در 10 | زمینی (خشک-مفتولی)12208250در لاوان الکتریک
سیم افشان 4*1 هادی نور928000در ایران برق
سیم 6*1 افشان بافه سیم گلستان1650000در الکتریکی محسن
کابل افشان 2 رشته کاویان سیم بیهق3607در هایپرساز
کابل برق 4*2 مسکات مدل افشان21500در نوژین کالا